Koulutusuudistus tuo StartUp Schoolin tarjonnan laajemmin opiskelijoiden polkuihin

​Haaga-Helian koulutusuudistus ja uusi organisaatiorakenne tuovat StartUp Schoolin tarjonnan paremmin opiskelijoiden ulottuville. Samalla ne vahvistavat sen brändiä ja tuovat uusia alueellisia yhteistyöulottuvuuksia yrittäjyyden kehittämiseen.

StartUp Schoolin opiskelija
News article

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu käynnisti oppimistarjontaansa uudistavan koulutusuudistuksen vuonna 2019, ja nyt se on edennyt vaiheeseen, jossa uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on käsillä.

Koulutusuudistuksen tavoitteena on muotoilla ammattikorkeakoulututkinnoille ja jatkuvan oppimisen ratkaisuille dynaaminen oppimisen ympäristö.

Haaga-Heliassa käynnistyi myös uusi strategiakausivuoden 2021 alussa. Strategiakauden yhteydessä uudistettiin korkeakoulun sisäistä rakennetta siten, että se tukee koulutusuudistuksessa syntyvän uuden opetussuunnitelman toteutusta.

HAAGA-HELIAN sisään on vuosien mittaan rakentunut vireitä ja vahvoja toimintaympäristöjä, joilla on näkyvä brändi. Koulutusuudistus ja sen tuomat muutokset ovat kuitenkin herättäneet tarpeetonta huolta brändien jatkosta. 

Tutkimusaluejohtaja Hannu Vahteran mukaan nykyinen rakenne tuo koulutustarjonnan entistä laajemmin opiskelijoiden käyttöön, ja samalla se tukee paremmin tavoitteellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. 

Muutokset ovat näkyneet tutkimuspuolen arjessa muun muassa yhdenmukaistuneina käytäntöinä. 

—  Eri asiantuntijamme ja tekemisemme ovat keskitetty aihealueidensa perusteella aiempaa vahvemmin osaamis- ja tutkimusalueisiin, joskin kaiken tekemisemme perustajana ja vauhdittajana on yli tiimirajojen tehtävä yhteistyö, hän sanoo.

Suuret muutokset aiheuttavat aina epävarmuutta, joka korostuu entisestään tilanteessa, jossa uusi ja vanha kulkevat vielä rinta rinnan. Vahteran mukaan erityisesti StartUp Schoolin nykyinen asema ja rooli ovat herättäneet huolta niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin keskuudessa.

— Jotkut ovat menneet jopa niin pitkälle, että he ovat epäilleet meidän laittavan lappua StartUp Schoolin luukulle. Realismin suurmestari Mark Twainia mukaillen totean kuitenkin epäilijöille, että huhut kuolemastamme ovat vahvasti liioiteltuja, hän naurahtaa.

Kuoleman sijaan Vahtera ennustaa StartUp Schoolin tulevaisuuden näyttävän oikein valoisailta niin yrittäjyyden tarjonnan kuin vahvan brändin ja oppimisympäristönkin osalta.

STARTUP SCHOOLIN toiminnan ydin on aina ollut opiskelijat, mutta kaikki opiskelijat eivät suinkaan ole samanlaisia. Vahtera katsookin käynnissä olevan koulutusuudistuksen olevan erinomainen mahdollisuus laajentaa ja rakentaa yrittäjyyden yhteistä oppimistarjontaa siten, että se kiinnostaa entistä useampaa opiskelijaa.

Uusissa oppimispoluissa on huomioitu eri koulutusalojen erityispiirteet, mutta myös oppijoiden taustasta ja erilaisuudesta juontuvat tarpeet jo olemassa olevan osaamisen tunnistamiseksi.

Vahtera uskoo tämän toimivan StartUp Schoolin eduksi, koska selkeiden oppimispolkujen myötä myös viestiminen opiskelijoille helpottuu.

— Pystymme jatkossa viestimään entistä paremmin yrittäjyyden opintojen tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista sekä eri tavoista, joilla olemassa olevaa työelämän kokemusta ja osaamista voidaan hyväksilukea osaksi korkeakouluopintoja, hän toteaa.

Vahteran mukaan TKI- eli hanketoiminnan osalta työn ja tekijöiden keskittäminen Yrittäjyyden ja liiketoiminnan uudistamisen tutkimusalueelle on tehokas ratkaisu. Keskittäminen helpottaa muun muassa työtuntien, hankesalkun ja ylipäänsä arjen suunnittelua, kun ne voidaan priorisoida yhteisten tavoitteiden kautta osana laajempaa kokonaisuutta.

—  Tämä vuosi on ollut meille erittäin myönteinen. Hankehakumme ovat menestyneet mainiosti ja onkin ilo todeta, että tutkimusalueellamme tehdään töitä toinen toistaan innostavampien hankkeiden parissa. Näistä saatava hyöty tuodaan suoraan opiskelijoidemme ja alueen elinkeinoelämän hyödyksi, hän sanoo.

Vahtera kertoo heidän arvioivan parhaillaan myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia pk-seudun eri toimijoiden kesken, mutta toistaiseksi on vielä liian aikaista uutisoida niistä.

— Toivottavasti voimme kertoa enemmän jo kuluvan syksyn aikana. Tilanteessa, jossa työtä ja tekemistä on jo valmiiksi paljon, on viisainta priorisoida voimavaransa tarkkaan, jotta voimme taata laadun kaikessa tekemisessämme, hän sanoo.

Lisää tietoa StartUp Schoolista, tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä yrittäjyyden ja liiketoiminnan uudistamisen tutkimusalueesta löydät osoitteista:

Ota yhteyttä
Hannu
Vahtera
tutkimusaluejohtaja
+358 294471171
Hannu.Vahtera@haaga-helia.fi