Korkeakoulupedagogiikan seminaarissa keskusteltiin sivistyksen historiasta

Korkeakoulutuksella on ollut perinteisesti vahva yleissivistävä tehtävä. Haaga-Helian KOPEDA-verkoston järjestämässä seminaarissa 29.9. lähestyttiin korkeakoulupedagogiikkaa monesta eri suunnasta.

Opiskelijoita korkeakoulussa
Uutinen

Body

Tapahtumassa pohdittiin sivistyksen roolia ja luotiin näkymiä tulevaisuuden opetukseen korkeakouluissa. Webinaari kokosi yhteen korkeakoulupedagogiikan kehittäjiä ja siitä kiinnostuneita asiantuntijoita eri oppilaitoksista ja organisaatioista.

Yksi seminaarin puhujista oli historiantutkija, Helsingin yliopiston professori Laura Kolbe, joka  jäsensi korkeakoulutuksen sivistystehtävää historiallisen tarkastelun avulla. Alustuksessaan Kolbe pureutui etenkin sivistyksen käsitteeseen: "Sivistys ei vain tiedon kasaamista, vaan tiedon välittämistä ja muokkaamista jatkuvana prosessina."

Rehtori emeritus, dosentti Pentti Rauhala kysyi puheenvuorossaan, tulisiko meritokraattista yleissivistyksen käsitettä tarkastella uudelleen. Hän nosti myös esille ammattisivistyksen ja geneeristen taitojen merkityksen korkeakouluopinnoissa.

Teknologia elinehtona ja tulevaisuuden näkymät

Oppimisanalytiikan asiantuntija Jiri Lallimo Aalto-yliopistosta käsitteli etä- ja digiopetuksen historiaa ja opetusteknologioiden käyttöä tulevaisuudessa. Lallimon mukaan etä- ja hybridiopetus tulevat korkeakouluissa vaatimaan monenlaisia uusia järjestelyjä. Teknologia on joka tapauksessa elinehto tulevaisuuden lähi- ja etäopetuksessa.

Rehtori Kati Komulainen korosti tulevaisuususkon merkitystä ja hahmotteli sitä, olisiko tulevaisuuden korkeakoulupedagogiikassa paikkansa esimerkiksi merkityksellisyyspedagogiikalla.

Seminaariin sisältyi myös yhteinen tulevaisuustyöpaja, jossa keskusteltiin mm. siitä, millaisia pedagogisia polkuja korkeakouluissa kuljetaan tulevaisuudessa. Fasilitaattoreina toimivat Pia Kiikeri ja Kimmo Mäki. Koko seminaaria moderoivat  Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Hannu Kotila Haaga-Heliasta.

Seminaari oli osa laajempaa korkeakoulupedagogiikkaa käsittelevien webinaarien sarjaa Haaga-Heliassa. Seuraava Kopeda-verkoston järjestämä seminaari on 16.11., jolloin teemana on jatkuva oppiminen.

Haaga-Helia KOPEDA on verkosto, jossa kehitetään korkeakoulupedagogisia ratkaisuja, osaamista ja johtamista korkeakouluorganisaatioissa kansallisten sekä kansainvälisten korkeakouluosaajien kanssa. Seuraa keskustelua Twitterissä hashtageilla #korkeakoulut, #KOPEDA ja #HHKOPEDA.