Kansainvälinen SDG4BIZ tähtää liike-elämän vihreään kasvuun - ”Tarvevajeeseen reagoiminen on meidän vastuullamme”

Maailma ei muutu, vaan sitä muutetaan. Erasmus+ Knowledge Alliancen rahoittama monikansallinen SDG4BIZ -hanke pyrkii tuomaan kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuudet yritysmaailman ulottuville.

Haaga-Helian projektipäällikkö Annariikka Rosendahl (SDG4BIZ)
Uutinen

Body

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoima monikansallinen SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SGDs starttasi massiivilla työpajoilla elo-syyskuun vaihteessa.

Mukana on yhteensä kahdeksan eri organisaatiota, jotka toimivat eri puolilla Eurooppaa.

SDG4BIZ -hankkeessa tuotetaan yritysmaailman toimijoille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia, jotka käsittelevät kestävän kehityksen ja vihreän talouden liiketoimintamahdollisuuksia.

Lopputuloksena syntyy viisi eri puolilla Eurooppaa toteutettavaa koulutuskokonaisuutta eli moduulia, jotka edustavat alan tuoreinta pedagogista osaamista sekä viimeisimpiä tieteellisiä näkemyksiä.

JOKAINEN opintokokonaisuus pilotoidaan englanniksi, espanjaksi, turkiksi, saksaksi, slovakiaksi ja suomeksi.

Tavoitteet ovat kunnianhimoiset.

Koulutuskokonaisuuksilla pyritään saavuttamaan jopa 5 000 eurooppalaista yritystä, jotka haluavat oppia lisää kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksista ja omaksua niistä kumpuavia toimintatapoja osaksi organisaationsa liiketoimintaa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on ollut hankkeessa mukana sen alkumetreiltä lähtien ja omaksunut itselleen vahvan roolin koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa.

Haaga-Helia vastaa muun muassa hankkeen opetussuunnitelmasta, sisällöntuotannosta sekä valmistelusta. Lisäksi se toimii neuvonantajana hankkeen muilla osa-alueilla.

Haaga-Helian ja Metropolian lisäksi SDG4BIZ:issä ovat mukana baskimaalainen innovaatio- ja tutkimuskeskus Tknika, italialainen Fondazione Fenice Green Energy Park, itävaltalainen tutkimuskeskus Brainplus, norjalainen digitaalisten oppimisympäristöjen pioneeri Itslearning, Slovakian teknillinen korkeakoulu sekä turkkilainen Yasarin yliopisto.

HAAGA-HELIAN osuudesta vastaava projektipäällikkö Annariikka Rosendahl kertoo olevansa innoissaan pitkään suunnitellun hankkeen käynnistymisestä. SDG4BIZ on hänen mukaansa monella tapaa poikkeuksellisen.

Mukana on kymmeniä osaavia ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, joista jokaista yhdistää halu jakaa tietoa YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin linkittyvästä liiketoimintaosaamisesta.

— SDG4BIZ käsittelee meille kaikille ajankohtaista ja tärkeää teemaa, jonka vaikutukset ulottuvat syvälle eri puolille yhteiskuntaa. Aiheemme on relevantti myös Haaga-Helian strategian ja osaamisen kehittymisen kannalta, koska mikäpä olisi vastuullisempaa kuin kouluttaa tuhansia yritysmaailman toimijoita tunnistamaan kestävän kehityksen kasvumahdollisuuksia, hän toteaa.

Rosendahl kertoo hankkeen kehitysprosessin olevan mielenkiintoinen fasilitoitavaksi, sillä SDG4BIZ -koulutuksen kunnianhimoiset tavoitteet ja monikansallinen toimintaympäristö ovat haasteellisia jopa kokeneelle projektipäällikölle.

— Tässä on paljon liikkuvia. Siksi uskonkin vakaasti, että tämän prosessin läpikäytyämme me olemme kaikki oppineet paljon paitsi itse aiheesta myös siitä, miten kansainvälistä, lukuisia eri organisaatioita ja jopa kymmeniä ihmisiä osallistavaa yhteiskehittämistä johdetaan, hän sanoo.

ROSENDAHLIN mukaan idea SDG4BIZ -hankkeesta syntyi tarpeesta. YK:n asettamat kestävän kehityksen periaatteisiin sidotut tavoitteet (SDG) eivät todennäköisesti toteudu vuoteen 2030 mennessä, jos yritykset eivät kykene tunnistamaan ja hyödyntämään sen kautta syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia. 

— Tällä hetkellä yritykset eivät kykene hyödyntämään tätä kasvupotentiaalia, eivätkä korkeakoulut tue riittävästi osaamisen kehittämistä. Mielestäni on meidän vastuullamme vastata tarvevajeeseen, joka yritysmaailmalla on väistämättäkin edessä, hän sanoo.

Tutkimusten mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen vuoteen 2030 mennessä loisi yhteensä noin 380 miljoonaa uutta työpaikkaa, ja sen myötä vapautuisi noin 10 triljoonan euron edestä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

SDG4BIZ - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SGDs -hanke on Erasmus+ Knowledge Alliancen rahoittama. Lisää tietoa hankkeesta löydät hankesivuiltamme osoitteesta: 

https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/hankkeet/sdg4biz-knowledge-alliance-business-opportunity-recognition-sdgs

 

Ota yhteyttä
Annariikka
Rosendahl
projektipäällikkö
+358 294471096
annariikka.rosendahl@haaga-helia.fi
Namrata
Sethi
Project Manager
+358 294471577
namrata.sethi@haaga-helia.fi