Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu – tavoitteena uusien yritysten synnyttäminen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöllä

Viime vuonna käynnistynyt Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu uusien korkeakoulukumppaneiden myötä. Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki tavoittelee uusien, kasvukelpoisten yritysten synnyttämistä yhdessä korkeakoulujen kanssa.

Haaga-Helian opiskelijoita Helsingin Tuomiokirkon portailla - Kampusinkubaattorit avaa ovia Helsinkiin
Uutinen

Body

Viime vuonna käynnistynyt Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu uusien korkeakoulukumppaneiden myötä. Uusina tulokkaina yrityshautomotoimintaan liittyivät mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hanken kauppakorkeakoulu sekä Taideyliopisto.

Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki tavoittelee uusien, kasvukelpoisten yritysten synnyttämistä yhdessä korkeakoulujen kanssa.

Ohjelmassa kehitetään esihautomo- ja hautomotoimintaa Helsingissä sijaitseville kampuksille. Kampuskohtaisen toiminnan lisäksi kampusten välinen yhteistyö on uusien yritysten syntymisen ja ekosysteemin kehittymisen näkökulmasta keskeistä.

Kampusverkostolla on valtava potentiaali

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston tiimipäällikkö Heidi Humalan mukaan on hienoa havaita, kuinka sitoutuneesti korkeakoulut ovat lähteneet kehittämään oman toimintansa lisäksi myös eri korkeakoulujen kampusten välistä yhteistyötä sekä toisiaan täydentävää palvelukokonaisuutta. 

— Toiminnan vakiinnuttua, kampusverkostolla on valtava potentiaali tuottaa laadukkaita yrityksiä, joista parhaimmat ponnistavat kasvuun kaupungin jo vakiintuneessa ja dynaamisessa startup-yhteisössä, hän sanoo.

Humala kertoo uusien palveluiden ja ohjelman myötä syntyvän verkoston tuovan erilaisia mahdollisuuksia kansainvälisten osaajien houkuttelemiselle sekä kumppanuuksien rakentamiselle.

Kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöllä suunnitellut hautomotoiminnat ovat käynnistysvaiheessa ja merkittävä määrä uusia asiantuntijoita on kiinnitetty korkeakoulujen tarjoamiin palveluihin.

—  Kun olemme saaneet suunnitellun toiminnan hyvin käyntiin, käännämme katseet mahdollisimman pian tulevaisuuteen ja ratkomme, kuinka uudet kampushautomot saadaan juurrutettua pysyväksi osaksi korkeakoulujen toimintaa, kannustaa ohjelman projektipäällikkö Jussi Laine.

Laineen mukaan tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka synnyttää jopa 100 uutta yritystä vuodessa.

Haaga-Helia kasvattaa yrityshautomotoiminnan monipuolisuutta

Yrityshautomotoiminta monipuolistuu hiljattain solmittujen sopimusten myötä. Metropolia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat liittyneet jo aiemmin mukaan Kampusinkubaattorit-ohjelmaan.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hanken kauppakorkeakoulu ja Taideyliopisto tuovat jokonainen kokonaisuuteen omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa.

Haaga-Helian vararehtori Salla Huttunen kertoo yrittäjyyden kuuluvan keskeisesti korkeakoulun strategiaan. Ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena on avata ovia työelämään.

— Keskeistä toiminnassamme on tarjota opiskelijoillemme käytännönläheisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia oman korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi, sekä oman yritystoiminnan edistämiseksi opintojen yhteydessä, hän toteaa.

Huttusen mukaan Haaga-Helian osatoteutus kampushautomossa palvelee hänen mainitsemaansa tarkoitusta paremmin kuin hyvin

Haaga-Helian tutkimusaluejohtaja Hannu Vahteran mielestä Kampusinkubaattorit -ohjelma tukee etenkin yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yrittäjänä toimiville opiskelijoille suunnattua StartUp School -ohjelmaa.

—  StartUp Schoolimme toiminnan keskiöön kuuluvat yrittäjyystaitojen opettamisen lisäksi keskeisesti ketterät kokeilut, vaikuttavat ja käytännönläheiset hankkeet ja kaupalliset projektit, sekä tietysti korkeakoulun ja sen sidosryhmien muodostama yhteisö, hän kuvailee toimintaa.

Vahteran mukaan Haaga-Helian tarkoituksensa on juurruttaa ohjelmassa toimiviksi todetut esihautomopalvelut osaksi StartUp Schoolin pysyvämää palvelutarjoamaa.

-  Haluamme näin vahvistaa sekä Helsingin kaupungin startup-ekosysteemin että Haaga-Helian StartUp Schoolin vaikuttavuutta pääkaupunkiseudulla myös pitkälle tulevaisuuteen, hän korostaa.

Lisää tietoa aiheesta

Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta Helsingin kaupunki kehittää yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa yrityshautomotoimintaa kampuksille tukemaan opiskelija- ja tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia ja innovatiivisia yrityksiä sekä tukea aloittavan TKI-lähtöisen yritystoiminnan kasvua ja ekosysteemin kehitystä.

Helsingin kaupunki on ohjelman rahoittaja yhdessä korkeakoulujen kanssa. Ohjelman toteutusaika on 2021–2024.

Ota yhteyttä
Hannu
Vahtera
tutkimusaluejohtaja
+358 294471171
Hannu.Vahtera@haaga-helia.fi