Joka viides maisteritasoinen tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa - YAMK-tutkinto täyttää 20 vuotta

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 4364. Suoritettujen tutkintojen määrä on lähes kolminkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yliopistoissa suoritettuihin maisterin tutkintoihin suhteutettuna, useampi kuin joka viides Suomessa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto on jo YAMK-tutkinto.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot viettävät juhlavuotta, kun YAMK-tutkintoja koskeva kokeilulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa. Pysyvästi YAMK-tutkinnot vakinaistettiin vuonna 2005.

Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityisen mukaan tärkeintä olsii ymmärtää, että korkeakoulujärjestelmän tulee palvella yhteiskuntaa eikä toisinpäin.

—  Ennakointitietojen mukaan ammattikorkeakoulujen ylempi tutkinto tuottaa juuri sitä osaamista mitä työmarkkinat haluavat. Siihen kysyntään on vastattava, hän toteaa.

YAMK-tutkintoja ja niiden kehittämistä on alusta asti ohjannut ajatus työelämän kehittämisestä. Tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt riittävää työkokemusta ja tutkinnon sisällöt sekä opinnäytetyö on suunniteltu erityisesti työelämässä tarvittavan osaamisen lisäämiseen ja kehittämiseen.

Tutkintojen sisällöissä painotetaan sekä eri alojen erityisosaamista että geneerisempiä johtamiseen, projektityöhön ja työelämän kehittämiseen liittyvää osaamista. Metodista ja teoreettista osaamista unohtamatta.

Viime vuonna opinnot aloitti yli 8 000 uutta tutkinnon suorittajaa, joten määrä kasvaa nopeasti.

Tutkintoon valmistuneet ovat myös tyytyväisiä tutkintoonsa. Uusimman ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn mukaan 85 prosenttia valmistuneista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tutkintoon.

Maisteri-nimike selkiyttäisi tilanteen

YAMK-tutkinnot tunnetaan työmarkkinoilla jo kohtalaisesi, mutta toisinaan nimike aiheuttaa edelleen epäselvyyttä.

Tilanne selkiytyisi ottamalla käyttöön maisterin tutkintonimike. Mielityisen mukaan Suomeen on jätetty nurkkakuntainen tapa suhtautua YAMK-tutkintoihin.

Muissa Euroopan maissa ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot ovat jo nimeltään maisterin tutkintoja ja suomalaisetkin tutkinnot ovat englanniksi master-tutkintoja.

— Maisterin tutkintonimike kertoisi selvästi, että kyseessä on yliopistojen maisterintutkintoon rinnastettava ylempi korkeakoulututkinto, Mielityinen toteaa.

Maisterin tutkintonimikkeen käyttöönotto olisi myös tasa-arvoteko.

YAMK-tutkinnon suorittajat ovat yliopistomaistereita useammin perheistä, joissa kummallakaan vanhemmalla ei ole korkea-asteen tutkintoa. Ammattikorkeakouluista alueet myös saavat varmemmin osaajansa, sillä YAMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin opiskelumaakuntiinsa.

Näin he helpottavat koko Suomen osaajapulaa.

Voit tutustua ammattikorkeakoulujen YAMK-tarinoihin Arenen galleriassa osoitteessa: