Haaga-Heliasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti

Uraseurantakyselyn mukaan 80 prosenttia Haaga-Heliasta valmistuneista on vakituisessa työsuhteessa viisi vuotta valmistumisensa jälkeen.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

AMK-opiskelijoiden uraseurantakyselyyn vastasi syksyllä 2022 yhteensä 10 722 vuonna 2017 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea. Haaga-Heliassa vastaajia oli 864 vastausprosentin ollessa 44,5 prosenttia.

Uraseurantakyselyn vastausten mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat lähes täystyöllisyydessä. 76 prosentilla vastaajista oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituinen kokopäivätyö ja 8 prosentilla määräaikainen kokopäivätyö.

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työttömien työnhakijoiden määrä oli noin 10 prosenttia valmistumishetkellä vastanneista.

Haaga-Helia avaa ovet työelämään

Haaga-Heliassa AMK-tutkinnon suorittaneiden vastauksista ilmeni, että viisi vuotta valmistumisen jälkeen vakituisessa kokoaikatyössä oli 80 prosenttia vastaajista ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 5 prosenttia vastaajista.

Valmistumishetkellä vakituisessa kokopäivätyössä oli 61 prosenttia ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 13 prosenttia haagahelialaisista vastaajista.

Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon eli Master-tutkinnon suorittaneiden työllisyys on hyvä. Vuonna 2017 kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneista 68  prosenttia oli saanut uuden työpaikan Master-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen, Haaga-Heliasta valmistuneista vastaava luku oli 78 prosenttia.

Kansainväliset osaajat jäävät melko hyvin Suomeen

Kyselyyn vastasi noin 384 äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvaa alumnia. Heistä 21 prosentilla ensimmäinen työpaikka valmistumishetkellä oli ulkomailla, mikä on hieman vähemmän kuin aiemmin.

Noin 26 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista työskenteli ulkomailla viisi vuotta valmistumisen jälkeen, ja osuus oli vastaavasti hieman noussut edellisestä vuodesta.

Haaga-Helian kansainväliset osaajat jäävät melko hyvin Suomeen. Vastaajista noin 18 prosenttia lähti töihin ulkomaille valmistumisen jälkeen. Viisi vuotta valmistumisesta ulkomaille oli suunnannut noin 20 prosenttia vastaajista.

AMK-uraseurantakysely

Valtakunnallisella uraseurantakyselyllä selvitetään millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne ja miten koulutuksesta saatu osaaminen vastaa työelämässä tarvittavia taitoja. Kysely kohdistetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta sitten AMK- ja Master-tutkinnon suorittaneille. Kyselyä toteuttaa valtakunnallinen uraseurantaverkosto yhdessä Arenen koulutusvaliokunnan kanssa. Tiedonkeruu on toteutettu CSC:n Arvo-palvelulla.