Haaga-Helian uusi Dynamo-yrittäjyysohjelma tarjoaa korkeakoulutetuille taitoja, tukea ja verkostoja yrittäjyyteen

Tammikuussa 2021 ensimmäistä kertaa käynnistyvä Dynamo on yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille työelämän muutoksentekijöille. Osallistujat pääsevät oppimaan toisiltaan sekä kokeneilta yrittäjyyden asiantuntijoilta, kuinka polkaista seuraava vaihe käyntiin omalla uralla. Lisäksi osallistujat saavat ohjausta, valmennusta ja mentorointia oman liiketoimintaidean, yritystoiminnan tai kehittämishankkeen edistämiseen.

Kuvituskuva
News article

Body

-Tulevaisuuden työelämässä yhä useampi asiantuntija tulee löytämään itsensä tilanteesta, jossa yrittäjyys jollain muotoa on arkipäivää. Myös yritysten sisällä yrittäjämäinen ajattelu, yrittäjämäinen johtaminen sekä ”leanit” toimintamallit nousevat yhä vahvemmin uudistuvan työelämän menestystekijöiksi, sanoo Hanna Kangas, Dynamon projektipäällikkö.

Motivaatio, asenne ja asiantuntijuus ratkaisevat

Dynamon pedagogisena sydämenä on verkostot ja vertaisoppiminen. Ohjelmaan valitaan 40 hakijaa, joilla on jakaa oman alan asiantuntijuutta muille osallistujille. Yrittäjyysohjelmasta syntyy verkosto, joka tukee yrittäjyydessä koulutuksen päättymisen jälkeenkin.

Vuoden kestävä, maksuton koulutus toteutetaan pääosin virtuaalisesti sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna. Opinnoissa sovelletaan uusinta yrittäjyyden tutkimustietoa omaan työhön tai yritystoimintaan kansainvälisesti palkitulla ”Work and Study” -mallilla. Sivutoimisen ohjelman ansiosta osallistujat pääsevät viemään Dynamosta kerätyt oppinsa suoraan työelämään.

Yrittäjyyttä joko osittain tai täyspäiväisesti harkitsevat asiantuntijat saavat alkusysäyksen liiketoimintaideansa edistämiseen Dynamosta. Kokeneemmat yrittäjät pääsevät puolestaan kehittämään osaamistaan sekä kasvattamaan verkostojaan. Yrittäjyystaidot ovat tulevaisuuden menestystekijöitä, joten mukaan voi hakea myös asiantuntijat, jotka työstävät työnantajansa kehityshanketta.

Dynamon koordinoinnista vastaa Haaga-Helian StartUp School, joka yhdistää yrittäjyysopinnot, valmentavan otteen ja käytännön kautta oppimisen.

Verkoston voimaa hyödynnetään myös koulutusohjelman kehittämisessä. Dynamon ohjausryhmään kuuluu yrittäjyyden johtavat asiantuntijaorganisaatiot: Suomen Yrittäjät, NewCo Helsinki, Akavalaiset yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen Uusyrityskeskukset (ry).

Opetus- ja kultturiministeriö tukee Dynamoa 168 000 eurolla.

Lue lisää ja hae mukaan osoitteessa www.haaga-helia.fi/dynamo