Haaga-Helian uudet opettajaopiskelijat edustavat 17 eri kansallisuutta

Suomi tarvitsee kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin.

Kuvitus kansainväliset opiskelijat
News article

Body

Joka vuosi Vocational Teacher Education -ohjelmassa aloittaa uusi ryhmä kansainvälisiä opiskelijoita. Tänä vuonna Haaga-Helian 23 uutta opettajaopiskelijaa edustaa 17 eri kansallisuutta. Opiskelijoita on esimerkiksi Brasiliasta, Intiasta, Yhdysvalloista, Espanjasta, Ghanasta ja myös Suomesta, joista yksi Ahvenanmaalta.

Laaja kirjo eri kulttuureita

Valmistumisen jälkeen koulutusohjelmasta saa opettajan pätevyyden ammattikorkeakouluihin ja ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijoiden kulttuurinen kirjo on laaja.

– Osallistujat ovat joko saapumassa Suomeen tai asuneet Suomessa vaihtelevan ajan, joku jopa 20 vuotta. Oleskeluluvan saaminen on yksi haasteista, kun aika opiskelupaikan vastaanottamisesta opintojen aloittamiseen on kovin lyhyt. Niinpä aloituspäivään osallistuttiin mm Ghanasta ja Albaniasta, kertoo Liisa Vanhanen-Nuutinen, joka toimii ryhmän opettajana yhdessä David Mauffretin kanssa.

Oman alansa ammatillisiksi opettajiksi valmistuvien koulutustausta on monipuolinen. – Mukana on kieltenopettajia, IT-alan osaajia, insinööri, varhaiskasvatuksen opettajia, musiikinopettaja, oikeustieteilijä, matkailualan tutkinnon suorittanut, liikunnaohjaaja. Tohtoreita on kaksi ja kaksi on tohtoriopinnoissa.

– Positiivista tällä kertaa on se, että mukana on myös Velvo-koulutettavia eli heillä on jo opettajan työ, johon työnantaja edellyttää pätevöitymistä, kertoo Vanhanen-Nuutinen.

Kansainvälisyyttä kahteen suuntaan

Haaga-Helian ammatillinen opettajankoulutus on painottunut viime vuosina kansainvälisyyteen sekä Suomessa että ulkomailla. Suomen korkealaatuisella koulutusjärjestelmällä on erityisen hyvä mainen maailmalla.

Opettajankoulutuksen vienti alkoi vuonna 2007, ja opettajankoulutusta on viety esimerkiksi  Etelä-Afrikkaan, Kolumbiaan ja Uruguay'hin. Myös täydennyskoulutuksen muodossa tarjotaan erilaisia kursseja ulkomaille. Uusimpana on jo opettajana ja valmentajina toimiville suunnattu Introduction to E-learning with Finnish Touch.

Ota yhteyttä
Jari
Laukia
johtaja
johtaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
+358 294471710
Jari.Laukia@haaga-helia.fi
Liisa
Vanhanen-Nuutinen
yliopettaja
+358 294471571
Liisa.Vanhanen-Nuutinen@haaga-helia.fi