Haaga-Helian työ kestävän tulevaisuuden eteen jatkuu myös ensi vuonna

Haaga-Heliassa vastuullisuus on strateginen valinta ja siten myös osa jokapäiväistä toimintaa, jossa huomioidaan suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Nuori mies ja nainen Helsingin Oodi-kirjaston portailla
Uutinen

Body

Syksyllä käynnistynyt ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kampanja lähestyy loppuaan, mutta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun työ kestävän tulevaisuuden eteen jatkuu myös ensi vuonna.

Haaga-Heliassa vastuullisuus on strateginen valinta ja siten myös osa jokapäiväistä toimintaa, jossa huomioidaan suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuus näkyy niin ammattikorkeakoulun henkilöstön arjen valinnoissa, koulutustarjonnassa kuin elinvoimaa ja hyvinvointia toiminta-alueella edistävissä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissakin.

Haaga-Helian toiminta on vahvasti kytköksissä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelmaan, Keskuskauppakamarin Ilmastositoumukseen, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiin kestävän kehityksen linjauksiin sekä Helsingin kaupungin ilmastokumppaneihin.

HAAGA-HELIASSA käynnistyi syksyn aikana useita massiivisia hankkeita, jotka tähtäävät kestävästä kehityksen ymmärryksen lisäämiseen sekä vihreän liiketoiminnan edistämiseen.

Tuoreimpina näistä valtakunnallista kiertotalouden osaamiskeskusta Yrkeshögskolan Novian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa rakentava CCEF -hanke sekä kestävyysosaamista eri tahojen yhteistoiminnassa kehittävä KESTO-verkosto, jossa on lisäksi mukana Arcada yrkeshögskola sekä Itä-Suomen, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot.

Viime elokuussa käynnistyi myös vahvasti kansainvälinen SDG4BIZ -hanke, joka tähtää Euroopan ja Turkin vihreiden liiketoimintamallien koulutusmarkkinoille omalla koulutusalustallaan.

Samaan aikaan päättyi myös maailman suurin ja tunnetuin vihreiden liikeideoiden kilpailu ClimateLaunchpad, jonka Suomen osuus on Haaga-Helian koordinoima.

KORKEAKOULUNA Haaga-Helia on sitoutunut YK:n alaisiin kansainvälisiin kansainvälisiin Principles for Responsible Management Education -periaatteisiin, joiden tavoitteena on muuttaa liiketoiminnan koulutusta ja tutkimusta YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi.

Haaga-Heliassa koulutetaan vuosittain tuhansia tulevaisuuden asiantuntijoita, jotka tunnistavat kestävämpien liiketoimintamallien kaupallisen potentiaalin, ja ovat valmiita tekemään vastuullisuudesta yhteisen vahvuuden.

Myös tavoitteet päästöjen vähennyksestä ovat edenneet suunnitellusti. Viime vuonna päästöjen vähennystavoitteet saavutettiin reilusti etuajassa, kun päästöt supistuivat yli kolmanneksella.

Haaga-Helian hiilijalanjäljestä noin 80 prosenttia koostuu energiankäytöstä, jonka vuoksi yksi keskeisistä virstanpylväistä on kampusten siirtyminen vihreään sähköön ja kaukolämpöön.

Siirtymistä varten on tehty tarkka selvitys, josta käy ilmi kaiken Haaga-Helian käyttämän sähkön ja lämmön alkuperä.