Haaga-Helian toimintaohjeet syyslukukauden 2021 loppuun

Haaga-Helian johtoryhmä on linjannut, että se pyrkii edelle​en normalisoimaan toimintaansa parhaansa mukaan kansalliset säädökset sekä viranomaisten määräykset ja ohjeet huomioon ottaen. Opiskelijoita tullaan ohjeistamaan pä​äsääntöisesti Mynetin kautta, jonka vuoksi suosittelemmekin seuraamaan sivustoa aktiivisesti. Päivittyvät tiedot löytyvät uutisista, jonka otsikko on merkattu päivämäärällä.

Porvoon kampuksen aula
News article

Body

Toiminta kampuksilla 25.10.21 alkaen​

Toisen periodin alusta lähtien haluamme tarjota lähiopetuksen mahdollisuuden laajasti kaikille opiskelijoille varmistaaksemme opintojen sujuvan etenemisen, opiskelijoiden ryhmäytymisen sekä hyvinvoinnin. Opetuksessa valtaosa toteutuksista tullaan tarjoamaan lähiopetuksena. Osa opetuksesta voi toteutua myös verkko-opetuksena ja lähi- ja etäopetusta yhdistäen.

 • ​Ensisijaisena tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisömme jäsenten turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö.

 • Oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.

 • Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella heille. (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät)

 • Tenttien järjestäminen: kampuksilla, Examissa tai verkkoympäristössä.

 • Opinnäytetyöprosessi ja siihen liittyvät ohjaustehtävät järjestetään lähitapaamisina ja/tai verkossa.

 • Opiskelijahyvinvoinnin palveluita tarjotaan joko kampuksilla tai verkossa.

 • Kampuksilla voidaan järjestää tilaisuuksia, mikäli ne ovat viranomaisten ohjeistusten mukaan mahdollisia ja muita turvaohjeita noudatetaan.

Turvallisuusohjeet kampuksilla

 • Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

 • Jokaisen kampuksella asioivan, myös rokotteen saaneiden tulee noudattaa hyvää käsi- ja hengitystiehygieniaa.

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan vahvasti.

 • Sekä henkilöstölle että opiskelijoille on saatavilla kertakäyttöisiä kasvomaskeja toimipisteiden infoissa, vahtimestareilla ja henkilöstön tiloissa.​

Palvelut ja tilat kampuksilla

 • Kirjastot palvelevat kampuksilla.

 • Kampusten tietokoneluokat ovat käytössä

 • Opiskelijapalvelut, IT-palvelut ym. palvelevat rajoitetusti kampuksilla sekä myös verkossa.

 • Ravintola- ja kahvilatoiminta on avoinna kampuksilla. Lounastamiseen ei ole olemassa yhtenäistä linjausta, koska ravintolat päättävät itse toiminnastaan. Tutustu kampuksesi lounasmahdollisuuksiin ja mahdollisiin porrastettuihin lounasaikoihin ravintolan omilla verkkosivuilla.

Opis­ke­li­joi­den ulkomaanvaihdot ja henkilöstön ulko​maan matkat

 • Henkilöstön ja opiskelijoiden töihin tai opintoihin liittyvät ulkomaanmatkat voivat tulla kyseeseen kansalliset ja kansainväliset turvamääräykset huomioon ottaen.

 • Opiskelijoiden pitkäkestoinen liikkuvuus (vaihto ja harjoittelu): vastaanotamme vaihto-opiskelijoita ja Haaga-Helian opiskelijat voivat myös lähteä vaihtoon, mikäli koronatilanne sen sallii ja viranomaisten matkustusohjeet sen sallivat.

 • Matkustuksessa on noudatettava Suomen hallituksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaisia suosituksia maista, joihin on tällä hetkellä turvallista matkustaa. Riskiarvio tulee tehdä ennen matkalle lähtöä.

 • ​​​​Ulkomailta Haaga-Heliaan kohdistuvat vierailut voivat tulla kyseeseen kansalliset ja kansainväliset matkustus- ja turvamääräykset huomioon ottaen ​

 • Mahdollisia karanteenimääräyksiä tulee noudattaa.

 • Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita hankkimaan suositusten mukaiset rokotukset heti, kun se on mahdollista. Lisää tietoa rokotteista saa osoitteesta THL.n sivuilta, jonne pääsee tämän linkin​ kautta.

Seuraamme päätöksenteossamme viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä toteutamme riskilähtöisesti arviota vallitsevista olosuhteista ja muutamme linjauksia tarpeen mukaan.

Muuta aiheesta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tulee jatkamaan tehostettua siivousta, jonka yhteydessä siivoojat pyyhkivät pöydät päivittäin niin työ- kuin oppimistiloissakin. Kampuksilla sijaitsevien saniteettitilojen tehostettua siivousta tullaan myös jatkamaan. Jokaisen tulee kuitenkin pitää mielessään, että vastuu turvallisuudestamme on ennen kaikkea meillä itsellämme.​

Lue lisää koronavirukselta suojautumisesta THL:n sivuilta​

Haaga-Helian koronavirusta koskeva tiedottaminen keskittyy opiskelijoiden Mynetiin, jonka vuoksi muistutamme vielä sen aktiivisen seuraamisen tärkeydestä.

Ota yhteyttä
Kari
Salmi
hallintojohtaja
Hallintojohtaja
+358 294471004
Kari.Salmi@haaga-helia.fi