Haaga-Helian laatujärjestelmä arvioidaan helmikuussa 2023 suoritettavassa laatuauditoinnissa

Auditointiryhmä tekee kahden päivän aikana helmikuussa 2023 haastatteluja ja järjestää työpajoja arvioidakseen Haaga-Helian laatujärjestelmää neljällä osa-alueella. Auditointivierailun tärkein arvo on saada mahdollisimman paljon tietoa Haaga-Helian oppimisprosessista ja siihen liittyvistä toiminnoista.

Myös B2B-asiakkaan ostopolku alkaa useimmiten verkosta
Uutinen

Body

Mikä on auditoinnin tarkoitus?

Auditoinnissa arvioidaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta. Kaikki auditoinnit Suomessa suorittaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Auditoinnin arviointijärjestelmä on perustuu kehittämiseen sekä osallistumiseen ja vuorovaikutukseen, mikä tarkoittaa, että auditointikäynti toteutetaan haastattelujen ja työpajojen kautta. Tällä kolmannella auditointikierroksella Karvin auditoinneissa painotetaan erityisesti opiskelijakeskeistä lähestymistapaa koulutuksessa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Auditointi on kehittämisväline, jonka avulla voidaan tunnistaa vahvuutemme ja kehittämiskohteemme. Näiden tietojen arviointi antaa meille mahdollisuuden suunnitella tulevaa kehitystä ja parannuksia mahdollisimman tarkasti ja tuottavasti.

Milloin ja miten auditointi tapahtuu

Auditointi suoritetaan kuuden vuoden välein. Vuonna 2023 auditointivierailu Haaga-Heliassa järjestetään 14.-15. helmikuuta 2023. Näiden kahden päivän aikana auditointiryhmä tekee haastatteluja ja järjestää työpajoja, joissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:

  •  osaamisen luominen
  •  vaikuttavuus ja uudistumisen edistäminen
  •  laadun ja hyvinvoinnin parantaminen
  •  Haaga-Helia oppivana organisaationa

Auditointiryhmässä on neljä jäsentä, joihin kuuluu korkeakoulusektorin, opiskelijoiden ja korkeakoulujen ulkopuolisten yritysten edustajia. Myös Karvin projektipäällikkö osallistuu ryhmän työhön auditointien asiantuntijana. Haaga-Helian auditoinnissa auditointiryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt

  • professori, tohtori Karim Khakzar, Fuldan ammattikorkeakoulun rehtori (puheenjohtaja), Saksa.
  • professori, Dr. Henrik Dindas, FOM-ammattikorkeakoulu, Saksa.
  • opiskelija Hilal Karaoğlan, Boğazicin yliopisto, Turkki.
  • työmarkkinajohtaja Hanne Salonen, Sivista.

Karvin edustajat ovat Hanna Väätäinen ja Kati Isoaho.

Ennen tarkastuskäyntiä Haaga-Helia laati itsearviointiraportin.

Mitä tapahtuu auditointivierailun jälkeen

Auditointiryhmä laatii auditointiraportin ja esittää ehdotuksensa auditoinnin tuloksesta korkeakoulujen arviointikomitealle. Tämän jälkeen korkeakoulujen arviointikomitea päättää auditoinnin tuloksesta.

  •  Jos Haaga-Helia läpäisee auditoinnin, se saa laatumerkin ja merkitään Karvin ylläpitämään auditoitujen korkeakoulujen rekisteriin. Laatumerkki on voimassa kuusi vuotta.
  •  Jos Haaga-Helia ei läpäise auditointia, sen on läpäistävä uusi auditointi. Uusinta-auditointi suoritetaan 2-3 vuoden kuluttua.

Vaikka tavoitteenamme on läpäistä auditointi ja saada laatumerkki, pidämme auditointivierailun tärkeimpänä arvona sitä, että saamme mahdollisimman paljon tietoa Haaga-Helian oppimisprosessista ja siihen liittyvistä toiminnoista.

Mitä voin tehdä

Auta meitä kehittymään! Valmius auditointiin tarkoittaa aktiivista osallistumista Haaga-Helian kehittämiseen, palautteen antamista ja kyselyihin vastaamista. Parantaminen on jatkuva prosessi, ja olemme innokkaita kuulemaan mielipiteitäsi, ideoitasi ja ehdotuksiasi. Voit myös liittyä opiskelijakuntaan tai -järjestöön ja osallistua enemmän Haaga-Helian sisäiseen toimintaan.

Lisätietoa on saatavilla täältä.

Osallistu Haaga-Helian henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattuun auditointi-infotilaisuuteen 17.1.2023 Teamsissa. Löydät tapahtumasivun ja linkin tapahtumaan täältä.

Ota yhteyttä
Tia
Hoikkala
laatupäällikkö
+358 294471496
tia.hoikkala@haaga-helia.fi