Haaga-Helian koronalinjaukset syyslukukauden alkuun

Haaga-Helian johtoryhmä on linjannut, että lukuvuosi 2021-2022 aloitetaan lähiopetuspainotteisen yhdistelmämallin mukaisesti. Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät järjestetään pienissä ryhmissä turvallisesti kampuksilla noudattamalla turvavälejä ja muita terveysturvallisuudesta annettuja ohjeistuksia.

Kuvituskuva: Porvoon kampuksen aula
Uutinen

Body

Lukuvuosi aloitetaan lähiopetuspainotteisen yhdistelmämallin mukaisesti 

Ensisijaisena tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisömme jäsenten turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö.  Oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.

Sallimme kampuksillamme enintään noin puolet henkilöstöstä ja opiskelijoista yhtäaikaisesti. Jokainen vastuualue ja kampus päättää itsenäisesti tarkoituksenmukaisesta toteutuksesta etä- ja kampustyöskentelyn suhteen. Priorisoimme kampuksilla toiminnan niiden opintojen ja toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät lähikontaktia (esimerkiksi työtehtävät, jotka edellyttävät lähityöskentelyä työn luonteen tai työvälineiden vuoksi). 

Kampuksilla voidaan järjestää tilaisuuksia tapauskohtaisesti erikseen sopien, mikäli ne ovat viranomaisten ohjeistusten mukaan mahdollisia ja turvaetäisyyksiä sekä muita turvaohjeita noudatetaan.

Turvallisuusohjeet kampuksilla

Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Jokaisen kampuksella asioivan, myös rokotteen saaneiden tulee noudattaa turvavälejä, hyvää käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskien käyttöä sekä muita ohjeita (lähde: THL). Jokaisen kampuksella asioivan tulee noudattaa suojaetäisyyksiä niin hisseissä, luokka-, neuvottelu- ja työhuoneissa kuin henkilöstön taukotiloissa ja ravintoloissakin. 

Opiskeluun ja opiskelijoihin liittyvät linjaukset

Priorisoimme lähiopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille opintoja syksyn aikana myös lähiopetuksena niin, ettei opintoja suoriteta vain etänä. Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella heille. (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät)

Uusien syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden orientaatiopäivät, opintojen aloitus ja ryhmäytyminen järjestetään pienissä ryhmissä turvallisesti kampuksilla noudattamalla turvavälejä ja muita terveysturvallisuudesta annettuja ohjeistuksia. Myös osittaiseen yhdistelmämalliin on syytä varautua. Aloittavien opiskelijoiden Vierumäellä pidettävän virkistyspäivää ei valitettavasti voida toteuttaa.

Tenttien järjestäminen: kampuksilla, Examissa tai verkkoympäristössä.

Opinnäytetyöprosessi ja siihen liittyvät ohjaustehtävät järjestetään lähitapaamisina ja/tai verkossa.

Opiskelijahyvinvoinnin palveluita tarjotaan joko kampuksilla tai verkossa. 

Palvelut ja tilat kampuksilla

Kirjastot palvelevat rajoitetusti kampuksilla.

Kampusten tietokoneluokat ovat rajoitetusti käytössä turvavälit ja muu turvaohjeistus huomioon ottaen.

Opiskelijapalvelut, IT-palvelut ym. palvelevat rajoitetusti kampuksilla sekä myös verkossa. 

Ravintola- ja kahvilatoiminta pyritään avaamaan turvamääräykset huomioon ottaen. Ravintolapaikkoja jouduttaneen rajaamaan eivätkä kaikki ravintolat ole välttämättä normaalisti auki. Lounastamiseen ei ole olemassa yhtenäistä linjausta, koska ravintolat päättävät itse toiminnastaan. Tutustu kampuksesi lounasmahdollisuuksiin ja mahdollisiin porrastettuihin lounasaikoihin ravintolan omilla verkkosivuilla. 

Opis­ke­li­joi­den ulkomaanvaihdot ja henkilöstön ulkomaan matkat

Henkilöstön ja opiskelijoiden töihin tai opintoihin liittyvät ulkomaanmatkat voivat tulla kyseeseen kansalliset ja kansainväliset turvamääräykset huomioon ottaen. Vastaanotamme vaihto-opiskelijoita ja Haaga-Helian opiskelijat voivat myös lähteä vaihtoon, mikäli koronatilanne sen sallii ja viranomaisten matkustusohjeet sen sallivat. Ns. lyhyitä vaihtoja ei pääsääntöisesti vielä toteuteta.

Matkustuksessa on noudatettava Suomen hallituksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaisia suosituksia maista, joihin on tällä hetkellä turvallista matkustaa. Riskiarvio tulee tehdä, jos matka on välttämätön. Mahdollisia karanteenimääräyksiä tulee noudattaa.

Seuraamme päätöksenteossamme viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä toteutamme riskilähtöisesti arviota vallitsevista olosuhteista ja muutamme linjauksia tarpeen mukaan.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tulee jatkamaan tehostettua siivousta, jonka yhteydessä siivoojat pyyhkivät pöydät päivittäin niin työ- kuin oppimistiloissakin. Kampuksilla sijaitsevien saniteettitilojen tehostettua siivousta tullaan myös jatkamaan.

Lisäksi opiskelijoille on tarjolla kertakäyttöisiä kasvomaskeja toimipisteiden infoissa, vahtimestareilla ja henkilöstön tiloissa.

Jokaisen tulee kuitenkin pitää mielessään, että vastuu turvallisuudestamme on ennen kaikkea meillä itsellämme.