Haaga-Helian koronalinjaukset

Ensisijaisena tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisömme jäsenten turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö. 

Kuvituskuva: Porvoon kampuksen aula
News article

Body

Uusien opiskelijoiden orientaatiot pidetään kampuksilla terveysturvallisesti toteuttaen, mutta muu opetus ja ohjaus järjestetään etänä 30.1.2022 asti. Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöllä etätyö on suositeltavaa 30.1.2022 asti kaikissa niissä tilanteissa, joissa se on mahdollista. Kampukset ovat avoinna ja palvelut toimivat rajoitetusti sekä kampuksilla että verkossa.

Maanantaista 31.1. alkaen pyrimme palaamaan niin normaaliin toimintaan kuin mahdollista, mikäli koronatilanne sen mahdollistaa. Seuraamme päätöksenteossamme viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä toteutamme riskilähtöisesti arviota vallitsevista olosuhteista ja muutamme linjauksia tarpeen mukaan.

Priorisoimme kampuksilla toiminnan niiden opintojen ja toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät lähikontaktia (esimerkiksi työtehtävät, jotka edellyttävät lähityöskentelyä työn luonteen tai työvälineiden vuoksi). 

Kampuksilla voidaan järjestää tilaisuuksia tapauskohtaisesti erikseen sopien, mikäli ne ovat viranomaisten ohjeistusten mukaan mahdollisia ja turvaetäisyyksiä sekä muita turvaohjeita noudatetaan.

Haaga-Helia suosittelee vahvasti hengityssuojainten käyttöä kampuksilla

Pahentuneen koronatilanteen vuoksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu suosittelee vahvasti hengityssuojaimien käyttöä kampuksilla oleskelun aikana.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiistaina 23.11.2021 tekemän linjauksen mukaisesti Haaga-Helia ammattikorkeakoulu suosittelee vahvasti hengityssuojaimien käyttöä kampuksilla oltaessa.

Suositus koskee myös täyden eli kaksi rokotusannosta saaneita sekä koronan sairastaneita henkilöitä. Haaga-Helia tulee edelleen tarjoamaan hengityssuojaimet sekä henkilöstölle että opiskelijoille.

Suojaimia löytyy kampusten Infopisteiltä. 

Turvallisuusohjeet kampuksilla

Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Jokaisen kampuksella asioivan, myös rokotteen saaneiden tulee noudattaa hyvää käsi- ja hengitystiehygieniaa.

Haaga-Helia suosittelee myös vahvasti kasvomaskien käyttöä. 

Opiskeluun ja opiskelijoihin liittyvät linjaukset 31.1. alkaen

Huomattava osa kevätlukukauden opetuksesta tullaan tarjoamaan lähiopetuksena. Lähiopetuksella pyritään tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä opintojen sujuvaa etenemistä. O​sa opetuksesta voi toteutua myös verkko-opetuksena ja lähi- ja etäopetusta yhdistäen. ​​ Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella heille. (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät)

Tenttien järjestäminen: kampuksilla, Examissa tai verkkoympäristössä.

Opinnäytetyöprosessi ja siihen liittyvät ohjaustehtävät järjestetään lähitapaamisina ja/tai verkossa.

Opiskelijahyvinvoinnin palveluita tarjotaan joko kampuksilla tai verkossa. 

Palvelut ja tilat kampuksilla

Kirjastot palvelevat kampuksilla.

Kampusten tietokoneluokat ovat käytössä.

Opiskelijapalvelut, IT-palvelut ym. palvelevat kampuksilla sekä verkossa. 

Ravintola- ja kahvilatoiminta on avoinna. Lounastamiseen ei ole olemassa yhtenäistä linjausta, koska ravintolat päättävät itse toiminnastaan. Tutustu kampuksesi lounasmahdollisuuksiin sekä mahdollisiin porrastettuihin lounasaikoihin ravintolan omilla verkkosivuilla.

Opis­ke­li­joi­den ulkomaanvaihdot ja henkilöstön ulkomaan matkat

Henkilöstön ja opiskelijoiden töihin tai opintoihin liittyvät ulkomaanmatkat voivat tulla kyseeseen kansalliset ja kansainväliset turvamääräykset huomioon ottaen.

Vastaanotamme vaihto-opiskelijoita ja Haaga-Helian opiskelijat voivat myös lähteä vaihtoon, mikäli koronatilanne sen sallii ja viranomaisten matkustusohjeet sen sallivat. Ns. lyhyitä vaihtoja ei pääsääntöisesti vielä toteuteta.

Matkustuksessa on noudatettava Suomen hallituksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaisia suosituksia maista, joihin on tällä hetkellä turvallista matkustaa.

Riskiarvio tulee tehdä, jos matka on välttämätön. Mahdollisia karanteenimääräyksiä tulee noudattaa.

 

Seuraamme päätöksenteossamme viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä toteutamme riskilähtöisesti arviota vallitsevista olosuhteista ja muutamme linjauksia tarpeen mukaan.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tulee jatkamaan tehostettua siivousta, jonka yhteydessä siivoojat pyyhkivät pöydät päivittäin niin työ- kuin oppimistiloissakin. Kampuksilla sijaitsevien saniteettitilojen tehostettua siivousta tullaan myös jatkamaan.

Jokaisen tulee kuitenkin pitää mielessään, että vastuu turvallisuudestamme on ennen kaikkea meillä itsellämme.