Haaga-Helian ja lukioiden välinen yhteistyö avaa lukiolaisille ovet korkeakoulumaailmaan jo lukio-opintojen aikana

Haaga-Helia on mukana Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa lukiolaisten tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, antaa esimakua korkeakouluopinnoista jo lukioaikana ja auttaa lukiolaisia oman jatko-opintopolun löytymisessä.

Kuvituskuva opiskelijoita
News article

Body

Uusi lukiolaki ja elokuussa 2021 voimaan astunut uusi lukioiden opetussuunnitelma velvoittaa lukiot avaamaan ovia korkeakouluihin ja työelämään jo lukio-opintojen aikana.

Haaga-Helia on tehnyt yhteistyötä Helsingin kaupungin lukioiden kanssa jo syksystä 2019. Korona-aikana yhteistyö laajentui ja Haaga-Helia solmi yhteistyösopimukset myös Espoon kaupungin ja Yksityiskoulujen liittoon kuuluvien 24 lukion kanssa.

- Liiton myötä yhteistyö ulottuu myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yhteistyölukioita muualta Suomesta ovat esimerkiksi Tampereen yhteiskoulun lukio ja Ylitornion yhteiskoulun lukio, kertoo Haaga-Helian jatkuvan oppimisen kehityspäällikkö Riitta Yli-Tainio.

Yli-Tainio näkee lukioiden kanssa tehtävän aktiivisen yhteistyön olevan tärkeä osa Haaga-Helian imagon rakentamista jatkokoulutuspaikkana. Samalla se avaa myös Haaga-Helian opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia uusille opiskelijaprojekteille.

- Opiskelijamme ovat järjestäneet lukioyhteistyön puitteissa runsaasti erilaisia projekteja osana omia opintojaan. Viimeisin yhteistyöprojekti oli Haaga-Helian opiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama Lab-kierros lukiolaisille, jossa esiteltiin Haaga-Helian oppimisympäristöjä ja Pasilan kampusta. Idea kyseiseen projektiin syntyi yhteispalaverissa, jossa Helsingin kaupungin suomi vieraana kielenä -opettajat toivoivat jotakin S2-opetukseen soveltuvaa yhteistyötä, Yli-Tainio kertoo.

Yhteistyöstä on saatu paljon positiivista palautetta niin lukiolaisilta, lukio-opettajilta kuin järjestäjiltä. Myös Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla -hankkeen projektikoordinaattori Helena Antikainen kokee Haaga-Helian kanssa tehdyn yhteistyön hedelmälliseksi.

- Yhteistyö on edennyt erityisesti hankelukioiden ja Haaga-Helian opettajien yhteisissä ”törmäytyksissä”. Tapaamiset ovat olleet idearikkaita ja niiden pohjalta olemme saaneet hienosti käyntiin monenlaisia uusia innostavia yhteistyömuotoja, hän kertoo.

Ensi keväälle suunnitteilla on myös opiskelijavarjostus-konsepti, jossa lukiolaisille tarjotaan mahdollisuutta seurata Haaga-Helian opiskelijaa päivän ajan.

Erilaisten projektien lisäksi Haaga-Helia on avannut avoimeen ammattikorkeakouluun opintojaksoja, joiden kautta lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin Haaga-Heliassa sekä korkeakouluun toimintaympäristönä.

Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla –hanke pähkinänkuoressa

Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla –hankkeessa kehitetään lukioiden korkeakouluyhteistyötä 28 Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungin lukioissa, joissa opiskelee yhteensä noin 16 000 lukiolaista. Hankkeen tavoitteena on edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun lukiolaisille korkeakouluyhteistyöhön. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä yhteistyöverkostoja, yhteistyön vuosikelloa, uusia innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä ja lisäämällä yhteistyö osaksi lukiolaisten pakollisia opintojaksoja. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja hankkeesta projektikoordinaattori Helena Antikaiselta. helena.antikainen@hel.fi, Puh. 09-310 22294

Contact
Riitta
Yli-Tainio
Kehityspäällikkö
+358 294471508
Riitta.Yli-Tainio@haaga-helia.fi