Haaga-Helian ja IMA Finland ry:n yhteistyö sai hyvän vastaanoton

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja IMA Finland ry järjestivät yhteistyössä ylimmän johdon assistenteille suunnatun täydennyskoulutuksen, jossa pitkään työelämässä toimineet assistentit pääsivät päivittämään englannin kielen osaamistaan.

Nuoria ihmisiä kouluttautumassa - IMA Akatemia
News article

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja IMA Finland ry järjestivät yhteistyössä ylimmän johdon assistenteille suunnatun täydennyskoulutuksen, jossa pitkään työelämässä toimineet assistentit pääsivät päivittämään englannin kielen osaamistaan.

Koulutuksesta kerättyjen palautteiden positiivisuus ylitti kaikki odotukset.

Haaga-Helian lehtori Kristiina Åbergin vetämä koulutus koettiin paitsi hyödylliseksi myös kannustavaksi ja inspiroivaksi. Monet toivoivatkin jatkokoulutusta, jossa he pääsisivät syventämään kielitaitoaan vielä entisestään.

IMA Finland ry:n puheenjohtajan ja SOK:n matkailu ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen johdon assistentti Elina Husa oli yksi koulutukseen osallistuneista. Husan mielestä on äärimmäisen tärkeää, että assistenteille järjestetään täydennyskoulutusta ja heidän osaamistaan kehitetään.

— Assistentit pitävät usein yritysten langat käsissään. He johtavat arjen kalentereita ja auttavat ylintä johtoa onnistumaan työssään. Silti organisaatioiden omat koulutusohjelmat eivät välttämättä vastaa assistentin työnkuvan vaatimuksiin, hän kertoo.

Husan mukaan koulutus antoi hänelle paljon itsevarmuutta, sillä koulutus osoitti, että hyvän pohjan päälle on helppo rakentaa. Englanti ei kuulu enää hänen päivittäiseen työhönsä, mutta IMA Finland ry:n puheenjohtajana sen hallitseminen on välttämätöntä.

— Sain koulutukselta juuri sitä mitä halusinkin, ja tästä onkin hyvä jatkaa eteenpäin. Niin minä kuin muutkin mukana olleet toivomme hartaasti, että tulevaisuudessa olisi tarjolla myös jatkokursseja samasta aihepiiristä, hän toteaa.

Moni työssäkäyvä ihminen kaipaa täydennystä osaamiseensa, mutta täysipäiväinen opiskelu on vain harvoin mahdollista. Sen vuoksi Haaga-Helian ja IMA Finland ry:n järjestämän täydennyskoulutuksen koko rakenne ja aikataulu oli suunniteltu siten, että ne tukisivat työelämää.

Haaga-Helialle on itsestäänselvyys, että ilman ylimmän johdon assistentteja monet suuret yhtiöt ja julkiset toimijat kompastuisivat nopeasti omaan arkeensa.

Tulevaisuuden tavoitteena onkin, että ylimmän johdon assistenteille voitaisiin tarjota myös muita koulutuksia, jotka tukisivat ja kartuttaisivat heidän osaamistaan.

Kevään koulutuksia

Vaikuta ja vakuuta -koulutus käsittelee erilaisia ammatillisia puhetilanteita ja niihin valmistautumista, puheen rakennetta ja tehokeinoja sekä puhujan suhdetta yleisöön.

Kouluttajana toimii Haaga-Helian kokenut lehtori Virve Jalonen, jonka opetusalueita ovat kirjallinen ja suullinen viestintä, suomen kieli ja kielenhuolto, kielitietoisuus sekä luova kirjoittaminen. 

Haaga-Helian lehtori Jalonen on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on kouluttautunut systeemiseksi liiketoimintavalmentajaksi ja kirjallisuusterapiaohjaajaksi.

  • Vaikuta ja vakuuta -koulutus järjestetään MS Teamsin kautta 19.4. ja 3.5. ja 17.5.2022 klo 15.30-18.30.

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen: https://fi.ima-network.org/events/ima-akatemia-vaikuta-ja-vakuuta

Lisää tietoa IMA Finland ry:stä

Ota yhteyttä
Marjaana
Halsas
osaamisaluejohtaja
+358 294471302
Marjaana.Halsas@haaga-helia.fi
Virve
Jalonen
lehtori
+358 294471335
Virve.Jalonen@haaga-helia.fi