Haaga-Helialle 220 000 euroa Helia-säätiöltä – lahjoituksilla kehitetään digitaalista oppimisalustaa ja tuetaan opintojen edistymistä

​Helia-säätiön hallitus myönsi lahjoituksia Haaga-Helian digitaalisen verkko-opetusalustan kehittämiseen ja opiskelijoiden tukemiseen sekä hyvinvointiin 20. tammikuuta 2022. Lahjoituksia annettiin yhteensä kolme, ja niiden arvo on yhteensä 220 000 euroa.

Kuvituskuva
News article

Body

Säätiön ensimmäinen lahjoitus kohdennetaan Aviation- eli ilmailualan verkko-opetuksen oppimisalustan (Asynchronous aviation learning platform) kehittämiseen. Lahjoitus on suuruudeltaan 100 000 euroa.

Verkkoalustasta ja sen kehittämisestä vastaa Haaga-Helian kehityspäällikkö Yücel Ger, joka yhdessä yliopettaja Jarmo Ritalahden kanssa vie projektia eteenpäin.

– Alan piristyessä verkko-oppimisalusta tulee tarpeeseen, kun ilmailualalla työskentelevät voivat suorittaa  opintoja verkossa entistä joustavammin työn ohessa. Lisäksi korkeakoulutuksen kysyntä on kasvanut pandemian aikana alan muutosten vuoksi ja ilmailualan ihmiset haluavat nyt kehittää itseään, kertoo Jarmo Ritalahti uudesta projektista.

Toisella lahjoituksella pyritään tukemaan Haaga-Helian opiskelijoita, joiden opinnot eivät syystä tai toisesta suju entiseen tapaan. Tarkoitukseen palkataan opiskelijoiden toimijuusvalmentaja, opintojen kirittäjä. Työnkuvan nimike hakee vielä lopullista muotoaan. Lahjoituksen suuruus on 100 000 euroa.

Toimijuusvalmentaja voi tukea kaikkia Haaga-Helian opiskelijoita esimerkiksi opintojen loppuvaiheessa sekä antaa motivaatio-, vuorovaikutus- ja verkostoitumisvalmennusta. Erityistarpeita omaavia opiskelijoita valmentaja voi tukea valmistumisvaiheessa tarjoamalla lisäohjausta, tukea ja kannustusta esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen.

– Pyrimme rekrytoimaan henkilön mahdollisimman pikaisesti heti kun olemme tarkentaneet työnkuvaa.  Hän tulee sijoittumaan johtavan opinto-ohjaajan tiimiin, missä on mm. Haaga-Helian erityisopettajat ja hän tulee tukemaan kaikkien tutkintojen opiskelijoita, kertoo tutkintojohtaja Katja Komulainen, joka on mukana työnkuvan tarkemmassa määrittelyssä sekä myös apuna uuden henkilön rekrytoinnissa.  

– On mahtavaa,  että Haaga-Helia säätiön myöntämän lahjoituksen avulla saamme opiskelijoillemme uudenlaista konkreettista tukea ja apua normaalin ohjausmallin rinnalle. Iso kiitos säätiölle, kiittelee Komulainen.

Kolmas lahjoitus kohdennetaan myös opiskelijoiden hyväksi. Opiskelijakunta Helgan opiskelijahyvinvoinnin edistämisprojektille lahjoitettiin 20 000 euroa. Helgan tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.