Haaga-Helia tuomitsee sotatoimet Ukrainassa – korkeakouluyhteisöjen työrauha tulee säilyttää

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ilmaisee tukensa Ukrainalle yhdessä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Venäjän sotatoimet ja kansainvälisen oikeuden rikkomukset Ukrainassa tuomitaan jyrkästi.

Haaga-Helia tuomitsee sotatoimet Ukrainassa – korkeakouluyhteisöjen työrauha tulee säilyttää
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ilmaisee tukensa Ukrainalle yhdessä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Venäjän sotatoimet ja kansainvälisen oikeuden rikkomukset Ukrainassa tuomitaan jyrkästi.

Haaga-Helia ja Arene pitävät tärkeänä, että korkeakouluyhteisöjen työrauha säilyy kansainvälisestä tilanteesta huolimatta. Ammattikorkeakoulut vahvistavat työ- ja opiskelurauhaa esimerkiksi tarjoamalla tukea opiskelijoille ja henkilöstölle.

– Käynnissä oleva Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa syvästi kaikkia ja luo turvattomuutta myös suomalaisessa korkeakouluyhteisössä. Yksittäisten henkilöiden syyttäminen tilanteesta kansallisuuden tai syntyperän vuoksi on ehdottoman tuomittavaa, toteaa Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén 

Haaga-Heliassa on niin venäläisiä ja venäläistaustaisia tutkinto-opiskelijoita kuin henkilökuntaakin, jotka ovat täysin syyttömiä Euroopan heikentyneeseen turvallisuustilanteen. 

—​ ​Toivomme korkeakouluyhteisömme työrauhaan vedoten, että jokainen huomioisi tämän omassa toiminnassaan, ​toteaa Haaga-Helian hallintojohtaja Kari Salmi.

Haaga-Heliassa on nollatoleranssi rasismille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme hyväksy rasismia, syrjintää tai mitään muutakaan häirintää ammattikorkeakoulussamme, joka kohdistuu henkilöön esimerkiksi hänen alkuperänsä, kansalaisuutensa tai kielensä perusteella.

Haaga-Heliassa on ukrainalaisopiskelijoita, joita pyritään tukemaan eri keinoin. Haluamme painottaa, ettei Suomesta palauteta ketään sotaa käyvään maahan, vaikka heidän oleskelulupansa päättyisikin. Heillä on oikeus hakea Suomesta turvapaikkaa.

Ukrainassa ei tiedettävästi ole Haaga-Helian opiskelijoita. Venäjällä oleville opiskelijoille on tiedotettu tilanteesta, ja heitä tuetaan kaikin mahdollisin keinoin.

Haaga-Heliaan on perustettu Ukrainan tilanteen vuoksi ohjausryhmä, joka seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ja laatii tilannetta koskevat ohjeet. Ryhmää vetää rehtori Minna Hiillos.

Opiskelijoille sekä henkilöstölle tullaan viestimään tilanteen etenemisestä ja mahdollisista vaikutuksista korkeakoulujen toimintaan. 

Ota yhteyttä
Minna
Hiillos
vararehtori
+358 294471647
Minna.Hiillos@haaga-helia.fi