Haaga-Helia toi eurooppalaisen megatrendin Suomeen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun järjestämä Co-Innovation MasterClass toi EU:n ylistämät mikropätevyydet osaksi suomalaista korkeakoulumaisemaa. Erasmus+ Knowledge Alliancen rahoittama lähes miljoonan euron kansainvälinnen Corship -hanke päättyi vuoden vaihteessa.

Liiketalouden lehtori Anette Kairikko Corship-hankkeesta
News article

Body

Erasmus+ Knowledge Alliancen rahoittama lähes miljoonan euron kansainvälinnen Corship -hanke päättyi vuoden vaihteessa.

Corshipin tavoitteena oli luoda isojen yritysten, pienten startupien sekä korkeakoulujen välille yhteinen kieli, joka tukee yrittäjyyden ja yhteisinnovoinnin potentiaaleja.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun osuus keskittyi pääosin hankkeen oppimisvaiheeseen, joka käynnistyi viime keväänä massiivisella 2 500 henkilön MOOC-kurssilla.

Kurssi huipentui sen myötä järjestettyyn Co-Innovation MasterClassiin.

Masterclassiin kutsuttiin mukaan yhteensä noin neljäkymmentä motivoituneinta opiskelijaa, joille avautui myös mahdollisuus suorittaa Haaga-Helian myöntävä mikropätevyys.

Monimuotoisuus on rikkaus myös oppimisessa

Haaga-Helian liiketalouden lehtori Anette Kairikko uskoo Suomessa vielä tuntemattomien mikropätevyyksien nousevan tulevaisuudessa keskeiseksi osaksi aikuiskoulutusta.

Masterclassin yhtenä valmentajana toimineen Kairikon mielestä oppijoita ryhmitellään usein aivan liian jäykästi heidän aikaisemmin suorittamiensa pätevyyksien perusteella.

Samalla varotaan myös eri koulutustason omaavien henkilöiden sekoittamista samoihin ryhmiin.

— Aikuiskoulutuksen kohdalla tilanne on hyvin toisenlainen. Osallistujien erilaiset taustat sekä kurssien aikana tapahtuva verkostoituminen saattavat oppijoiden näkökulmasta katsottuna olla hyvinkin se kaikista isoin rikkaus kurssilla, hän toteaa.

Esimerkiksi Haaga-Helian järjestämään Masterclassiin osallistui hyvin monenlaisia ihmisiä niin koulutuksen, työkokemuksen kuin iän ja kansallisuuksienkin puolesta.

Kurssin suorittaneet olivat yritysten edustajia, yliopistoihmisiä, konsultteja ja startup-yrittäjiä, joita kaikkia yhdisti halu oppia yhteisinnovoimaan.

Tavoitteet ovat korkealla

Suomessa mikropätevyydet ovat vielä verrattaen uusi ilmiö, joka on vasta rantautumassa suomalaiseen korkeakoulumaailmaan. Keski-Euroopassa niiden suosio on kuitenkin kasvanut huimaa vauhtia.

Mikropätevyydet toimivat eräänlaisina todistuksina oppimistuloksista, jotka oppija on hankkinut lyhyen ja avoimesti arvioidun kurssin tai moduulin perusteella.

Niiden joustavuuden ansiosta myös kokopäivätyötä tekeville aukeaa enemmän koulutusmahdollisuuksia tietojen, taitojen ja pätevyyksien hankkimiseen ja ylläpitoon, jotka ovat tärkeitä paitsi henkilökohtaiselle myös ammatilliselle kehitykselle.

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen, että vuoteen 2030 mennessä jokainen jäsenvaltion aikuinen suorittaisi vähintään yhden koulutuksen vuodessa. 

Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan joustoa työelämältä sekä huomattavia lisäpanostuksia aikuiskoulutukseen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta Corporate EDUpreneurship - Benefitting Start-ups, Universities and Corporates across Europe -hankkeeseen (Corship) osallistuivat projektipäällikkö Timo-Pekka Uotila, suunnittelija Johanna Koskinen sekä liiketalouden lehtorit Anette Kairikko ja Maija Suonpää.

Corship -hanke oli Erasmus+ Knowledge Alliancesin rahoittama.

 

Lue lisää

 

Ota yhteyttä
Timo-Pekka
Uotila
Senior Researcher
+358 294471504
Timo-Pekka.Uotila@haaga-helia.fi
Anette
Kairikko
lehtori
+358 294471518
Anette.Kairikko@haaga-helia.fi