Haaga-Helia sai laatuleiman Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta Karvilta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu läpäisi kansainvälisen auditointiryhmän suorittaman kolmannen auditointikierroksen arvioinnin ja sai laatuleiman kuudeksi vuodeksi.

Haaga-Helia sai laatuleiman Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta Karvilta
Uutinen

Body

Aivan erityisesti auditointiryhmä kiitti Haaga-Helian osaamislähtöistä ajattelua, työelämäyhteyttä sekä sitoutumista yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen osana strategiaa. Selkeät menettelytavat TKI-hankkeissa tukevat motivaatiota sitoutua hankkeisiin. Myös henkilöstön osaamisen kehittämisen kulttuuri sai kiitosta.

– Saamamme laatuleima on tunnustus Haaga-Helian vahvalle ja jatkuvalle kehitystyölle, jota ohjaavat strategia, osaaminen ja yhteistyö. Systemaattiset tavat toimia ja kehittää haastavat meitä arvioimaan jatkuvasti toimintaamme, hakemaan innovatiivisia ratkaisuja yhdessä eri sidosryhmien kanssa ja luomaan uutta osaamista niin henkilöstölle kuin opiskelijoille. Jatkamme kehitystyötämme ja annamme sitä kautta oman panoksemme suomalaisen osaamisen lisäämiseksi ja vahvistamiseksi, Haaga-Helian rehtori Minna Hiillos toteaa.

Keskeisimpinä kehittämiskohteina auditointiryhmä kehotti jatkamaan kansainvälisten opiskelijoiden valmistamista kohti uraa Suomen työmarkkinoilla, etsimään lisää kansainvälistymisen mahdollisuuksia toiminnassaan sekä kehittämään mahdollisuuksia ja tukea TKI-toimintaan osallistumiseen. Auditointiryhmä kehotti myös Haaga-Helian jatkuvan kehittämisen mallin täysimääräiseen hyödyntämiseen systematisoimalla palauteprosesseja ja kannustamalla sidosryhmiä palautteen antoon. 

Haaga-Helian oma valinta strategiaa tukevaksi arviointikohteeksi oli Work&Study -malli. Auditointiryhmä näki mallin vastaavan koulutuksen tulevaisuuden tarpeisiin, työelämän tarpeisiin sekä jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Mallin toteutusta on syytä vielä yhtenäistää ja kehittää.

Auditointitulokset ohjaavat kehitystyötä

Haaga-Heliassa saatua auditointiraporttia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen edelleen. Käytännössä raporttia ja suosituksia käydään läpi eri foorumeissa tulevan syksyn aikana ja tehdään toimintasuunnitelma, jolla Haaga-Helian vahvuuksia vahvistetaan ja toimintoja kehitetään tulevien vuosien aikana auditointiryhmän suositusten suuntaisesti. Noin kolmen vuoden päästä Haaga-Helia raportoi edistymistään ja esittelee tuloksiaan Karvin seminaarissa. 

– Haluan kiittää koko auditointiryhmää heidän työstään ja aivan erityisesti ryhmän puheenjohtajaa, tohtori professori Karim Khakzaria Fulda University of Applied Sciencesista Saksasta. Kuitenkin suurin kiitos kuuluu luonnollisesti koko Haaga-Helian henkilöstölle, opiskelijoillemme sekä sidosryhmillemme, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet laatujärjestelmän auditointiprosessiin ja pitävät huolta laatutyön toteutumisesta ja jatkuvasta laadun kehittämisestä päivittäisessä toiminnassamme, Hiillos kiittelee.

– Laatuleima kannustaa meitä eteenpäin ja Haaga-Helian mission mukaisesti jatkamme ovien avaamista työelämään yhdessä opiskelijoidemme ja sidosryhmiemme kanssa, summaa Hiillos.

Ota yhteyttä
Minna
Hiillos
rehtori
rehtori, toimitusjohtaja
+358 294471647
Minna.Hiillos@haaga-helia.fi