Haaga-Helia, OsloMet ja Tarton yliopisto yhteistyössä opettajankoulutuksessa

Yhteistyö syventyi norjalaisten ja virolaisten kollegoiden vieraillessa Haaga-Heliassa 4.–5. syyskuuta 2023.

Tarton yliopiston Institute of Educationin opettajakouluttajat Karmen Trasberg ja Liana Roos sekä OsloMet-yliopiston edustajat Line Klæth, Nina Aakernes sekä Siv-Heidi Ruud olivat Haaga-Helian vieraina 4.–6.9.2023. Opettajankouluttajat Katja Danska, Taina Laivola ja Katja Wirenius toteuttivat vierailun.
Uutinen

Body

Haaga-Helia, OsloMet-yliopisto ja Tarton yliopisto valmistelevat yhteistä ammatillisille opettajaopiskelijoille suunnattua koulutusta. Kyseessä on ns. monimuotoinen intensiivikurssi (Blended Intensive Program, BIP), joka sisältää sekä fyysistä opiskelua toisessa korkeakoulussa että verkko-opintoja.  

Idea korkeakoulujen yhteisestä BIP-ohjelmasta hahmottui keväällä 2023. Tuolloin Haaga-Helian opettajankouluttajat Katja Danska, Taina Laivola ja Katja Wirenius tekivät opettajaopiskelijaryhmän kanssa vierailun Tarton yliopiston opettajankoulutukseen ja tutustuivat virolaiseen ammatilliseen koulutukseen.

– Opettajaopiskelijamme olivat tyytyväisiä opintomatkaan ja päätimme, että tällaista täytyy mahdollistaa opettajaopiskelijoille laajemminkin. Perinteinen vaihto on käytännössä liian haastava työn ohessa opiskeleville noin vuoden opettajankoulutusohjelmassa ja lyhyempi ohjelma ryhmässä on hieno vaihtoehto kansainväliseen oppimiseen, kertoo lehtori Taina Laivola.

Ensimmäinen laatuaan

Yhteistyö eteni syyskuun alkupäivien aikana, kun haagahelialaiset pääsivät tapaamaan kasvokkain norjalaisia ja virolaisia kollegoja Helsingissä. BIP-ohjelman suunnittelu pääsi hyvään vauhtiin vierailun aikana yhteisissä työpajasessioissa.

– Oli aivan mahtavaa tavata kollegoja Norjasta ja Virosta ja kehittää uutta! Työskentelimme ahkerasti workshopeissa ja saimme yhteisen käsityksen monista BIP-ohjelmaan ja käytäntöihin liittyvistä asioista. Yhteiseksi teemaksi alustavasti valikoitui opettajan pedagogisten taitojen kehittäminen kohdistettuna kestävään kehitykseen ja digitaalisiin taitoihin. Yhteisesti innostuttiin myös opettajaopiskelijoiden projekteista kansainvälisissä ryhmissä tiimiopettajuuden kehittämiseksi, avaa Laivola.

Koulutus on Haaga-Helian ammatillisen opettajankoulutuksen ensimmäinen BIP-ohjelma. Hakemus koulutusta varten voidaan jättää helmikuussa 2024, ja osallistuvat opiskelijat ja opettajat saavat Erasmus-apurahan liikkuvuusjaksolle.

– Ajatuksena on, että ensimmäiset opettajaopiskelijat pääsevät suorittamaan kurssia vuoden 2025 keväällä.  Korkeakoulujen rooleja ei ole vielä tarkalleen sovittu, mutta todennäköisesti Haaga-Helia koordinoi ensimmäisen haun. Jatkossa vuorot ja roolit voivat vaihdella korkeakoulujen kesken, kertoo Laivola.

Kuva: Tarton yliopiston Institute of Educationin opettajakouluttajat Karmen Trasberg ja Liana Roos sekä OsloMet-yliopiston edustajat Line Klæth, Nina Aakernes sekä Siv-Heidi Ruud olivat Haaga-Helian vieraina 4.–6.9.2023. Opettajankouluttajat Katja Danska, Taina Laivola ja Katja Wirenius toteuttivat vierailun.

Ota yhteyttä
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
Katja.Danska@haaga-helia.fi
Taina
Laivola
lehtori
+358 294471188
Taina.Laivola@haaga-helia.fi
Katja
Wirenius
lehtori
+358 294471728
Katja.Wirenius@haaga-helia.fi