Haaga-Helia mukana EU-tason tekoälyn eettisten ohjeiden laatimisessa

Euroopan komission julkaisemien ohjeiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä datan ja tekoälyn soveltamisen mahdollisuuksista oppimisessa ja opetuksessa, mutta samalla myös nostaa tietoisuutta niihin liittyvistä potentiaalisista riskeistä.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Komissio julkaisi opetuksen ja koulutuksen alueelle suunnatut datan ja tekoälyn eettiset ohjeet 25.10.2022. Ohjeiden avulla opettajat, kouluttajat ja suunnittelijat voivat hyödyntää täysimääräisesti tekoälyn tuomia mahdollisuuksia mutta samalla kriittisesti ja eettisesti arvioida erilaisia ratkaisuja ja toteutustapoja eri näkökulmista.

Ohjeissa on kuvattu myös osa-alueet, joiden kautta tekoälypohjaista opetusta voisi lähteä kehittämään ja miten lisätään organisaatiossa asiaan liittyvää ymmärrystä ja sitoutumista.

Haaga-Helian yliopettaja Ari Alamäki on ollut mukana asiantuntijaryhmässä, joka laati ohjeet Euroopan komissiolle.

– Tekoäly muuttaa merkittävästi opetusta ja oppimista, mutta samalla sen käyttöön voi liittyä monia eettisiä riskejä,  jotka tulee tunnistaa ja minimoida. Tähän vastaavat juuri julkistetut tekoälyn eettiset ohjeet, kertoo Alamäki.

– Tähän Euroopan komission julkaisemaan raporttiin onnistuttiin tuomaan käytännönläheisesti kaikki aiheeseen keskeisesti liittyvät näkökulmat aina teknologiasta erilaisiin käyttömahdollisuuksiin, tekoälyn eettisyyden ja luotettavuuden periaatteisiin ja opettajilta edellytettäviin osaamisiin asti.

Haaga-Helia on viime vuosina profiloitunut tekoälyyn liittyvässä osaamisessa. Ammattikorkeakoulu koordinoi mm. Ulysseus-korkeakouluallianssiin liittyvää AI-hubia.

Haaga-Heliassa aletaan pian valmistella myös tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää maisteritasoista Erasmus Mundus -yhteistutkintoa, joka on ensimmäinen laatuaan Euroopassa.

Linkit

Ota yhteyttä
Ari
Alamäki
yliopettaja
yliopettaja, digitaaliset palvelut
+358 294471514
Ari.Alamaki@haaga-helia.fi