Haaga-Helia Kopeda kehittää korkeakoulupedagogiikkaa monialaisessa yhteistyössä

Haaga-Helia Kopeda kehittää, tutkii ja valmentaa korkeakoulupedagogista osaamista. Kopedassa yhdistyvät Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä kansallisten ja kansainvälisten korkeakouluosaajien kokemus.

Immersiivinen pedagogiikka rikastuttaa ohjauksen
Uutinen

Body

Korkeakoulupedagogiikka on ollut tutkimisen- ja kehittämisen kohteena Haaga-Heliassa koko 2000-luvun ajan. Ammattikorkeakoulun uudessa strategiassa korkeakoulupedagogiikka on nostettu yhdeksi profiilin painopisteistä. Haaga-Heliassa korkeakoulupedagogiikkaan liittyvistä toimista vastaa Haaga-Helia Kopeda / Haaga-Helia HEIpeda.

Haaga-Helia Kopedan toiminnoissa yhdistyy ammattikorkeakoulupedagogiikka ja yliopistopedagogiikka. Se kehittää korkeakoulupedagogisia ratkaisuja, osaamista ja johtamista korkeakouluorganisaatioissa kansallisten sekä kansainvälisten korkeakouluosaajien kanssa. Kopeda tutkii myös korkeakoulujen toimintaa käytäntölähtöiseen tutkimukseen ja kehittämiseen pohjautuen.

– Tutkimus- ja kehittämisperustainen korkeakoulupedagogiikka rakentuu kolmen Y:n yhteisvaikutuksen. Yksilön - opiskelijan, josta kasvaa kriittinen praktikko, yhteisön - korkeakoulun, joka rakentaa yhdessä opiskelijan kanssa ympäristön mahdollistamaan kriittisten praktikoiden kehittymisen sekä yhteiskunnan, jonka ilmiöitä, ongelmia ja haasteita ratkotaan yhdessä. Siksi korkeakoulupedagogiikka on enemmän kuin valmisteltu opetuksellinen teko. Tämän vuoksi me Haaga-Helian asiantuntijat työskentelemme Haaga-Helia Kopedassa yhteisöllisesti partnereiden kanssa korkeakoulupedagogiikkaa kehittäen, toteaa Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Kimmo Mäki.

Kopedassa on muun muassa kehitetty ristiinmentoroinnin työkalu asiantuntijatyön kehittämiseksi sekä fasilitointi-työkalu, joka tekee näkyväksi sitä hyödyntävän oppilaitoksen osaamisen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kehitys- ja tutkimustyön sekä koulutusten lisäksi Kopeda toteuttaa seminaareja ja tapahtumia, tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja tiedonjakamiseen muiden korkeakoulupedagogiikasta kiinnostuneiden kanssa. Kopeda rakentaa myös yhteistyötä elinkeinoelämän ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä.

Kopedan toiminta linkittyy läheisesti Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaan, jossa koulutetaan opettajia, opetushenkilöstöä ja ohjaajia. Haaga-Helia opettajankoulutuksen kautta Kopeda on kouluttanut opettajia myös ulkomailla. Haaga-Heliassa Kopedan toimintaan osallistuu tutkimus- ja opetushenkilöstöä eri asiantuntija-alueilta.


Olethan yhteydessä, jos olet kiinnostunut kehittämään korkeakoulupedagogiikka monialaisessa yhteistyössä.

Lisätietoa Kopedan toiminnasta löydät täältä.

Haaga-Helia Kopedan yhteyshenkilö on yliopettaja, KTT, KL Kimmo Mäki, kimmo.maki@haaga-helia.fi, +358 40488 7399. 

Kimmo Mäki

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi