Haaga-Helia ja Talentgate kouluttavat yhdessä uusia myynnin osaajia suoraan työelämään

Haaga-Helia on mukana Talentgaten rekrytoivassa koulutusohjelmassa, josta valmistuu B2B-myynnin osaajia suoraan työelämän tarpeisiin. Opiskelua ja käytännön työskentelyä yhdistävä ohjelma antaa hyvät edellytykset työllistyä erilaisiin myynnin tehtäviin, joiden osaajista on kova kysyntä.

b2b kuvitus haaga-helia
Uutinen

Body

B2B Sales Talent F.E.C. -koulutus on työnhakijoille suunnattua koulutusta, joka yhdistää sekä täydennyskoulutusta että yritystyöskentelyä. Koulutus alkoi Haaga-Helian toteuttamilla myynnin moduuleilla huhtikuussa.

B2B-myynnin osaajia tarvitaan

Koulutuksia työelämän tarpeisiin toteuttava Talentgate on järjestänyt vastaavia koulutuksia jo kauan, mutta Haaga-Helia oli ensimmäistä kertaa mukana kouluttajana Talentgaten rekrytoivassa myynnin koulutusohjelmassa.

Talentgaten puolella ohjelmaa organisoimassa oli Anni Partanen, joka työskentelee kehityspäällikkönä yrityksen koulutuspalveluissa ja markkinoinnissa.

– Kun etsimme pääkoulutuskumppania toteuttamaan asiantuntijamyynnin koulutuksia, Haaga-Helia tuli heti mieleemme. Tiesimme, että Haaga-Helialla on pitkä kokemus laadukkaiden myynnin koulutusten toteuttamisesta, vastaa Partanen kysymykseen siitä, miten Haaga-Helia valikoitui yrityksen kumppaniksi.

Yritysmyynnin saloihin keskittyvä koulutus on tarpeellinen, sillä myynnin osaajista on jopa pulaa tällä hetkellä. Partanen arvelee osaajapulan johtuvan osittain asiantuntijamyyntiin liittyvistä ennakko-oletuksista sekä toisaalta myös yritysten kovista vaatimuksista ja odotuksista.

– Olemme jo pitkään toteuttaneet rekrytoivia koulutusohjelmia erilaisilla markkinoinnin ja myynnin teemoilla ja näin kasvattaneet uusia osaajia yritysten tarpeisiin. Tällä hetkellä yrityksissä on suuri pula asiantuntijamyynnin osaajista. Rekrytoivan koulutusohjelman kautta yrityksien on helpompaa rekrytoida henkilö, jolla on innostus kehittyä tehtäviin, muttei vielä tarpeeksi konkreettista osaamista, Partanen kertoo.

Myös työnhakijoilla on matala kynnys osallistua koulutukseen, koska he saavat samalla  täydennyskoulutuksen kautta tuen ja osaamisen B2B-myyjäksi kasvamiseen. Koulutuksen tavoitteena on työllistyä yhteistyöyritykseen, joten ohjelma mahdollistaa myös uuden uran asiantuntijamyynnin parissa.

Todellista täsmäkoulutusta

Kuusi kuukautta kestävässä koulutuksessa on mukana  yhteensä 16 opiskelijaa. Haaga-Helian puolelta kouluttajina toimivat B2B-myynnin asiantuntijat, lehtorit Leena Törmälä ja Markus Kauppinen.  

Kouluttajat kertovat, että suurin osa opiskelijoista on ollut erittäin ammattitaitoisia ja kokeneita sekä myös sitoutuneita yhteistyöyrityksiin, joihin he todella toivovat myös työllistyvänsä.

– Rekrytoiva koulutusohjelma on todellista täsmäkoulutusta. Siinä osaaja kohtaa yrityksen, joka arvostaa häntä ja jossa hänen osaamistaan tarvitaan, luonnehtii toinen kouluttajista, Markus Kauppinen.

Kouluttajat kertovat hienoisena yllätyksenä tulleen, että suuri osa koulutukseen hakeutuneista opiskelijoista olikin jo suhteellisen kokeneita myynnin ammattilaisia. Anni Partanen huomauttaa, että tämä kertoo siitä, että asiantuntijamyynti on muuttunut kovaa tahtia. Näin ollen myös kokeneemmat osaajat kaipaavat osaamisen päivittämistä.

Koulutusta pystyttiin kuitenkin nopealla aikataululla räätälöimään uuteen suuntaan, jolloin myös muita kokeneemmat osallistujat saavat mahdollisimman paljon irti ohjelmasta.

– Oli hienoa päästä tekemään töitä motivoituneen joukon kanssa, jossa kaikkien kokemus myynnistä oli vahva. Opiskelijat miettivät ja harjoittelivat paljon esimerkiksi myyntipuhetta, jossa vastataan kysymykseen, miksi henkilön pitäisi jatkaa vakituisena työntekijänä yhteistyöyrityksessä, lisää kouluttaja Leena Törmälä.

– Myös Talentgaten kanssa oli helppoa työskennellä – kaikki asiat oli mietitty valmiiksi ja ratkaisut löytyivät koulutuspäivien aikana, kouluttajat summaavat lopuksi.
 
Myös Talentgaten Anni Partanen kertoo, että yhteistyö on ollut mutkatonta. Lisäksi koulutuksista on saatu jo nyt loistopalautetta.

Partanen ounastelee,  että vastaavalle yhteistyölle tulee jatkoa myös tulevaisuudessa. Samaa toivotaan myös Haaga-Heliassa, sillä yhteistyö on ollut kaiken puolin hedelmällistä.

Ota yhteyttä
Anne
Bondarèw
Asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
Anne.Bondarew@haaga-helia.fi