Haaga-Helia Fellows toimii väylänä korkeakoulun ja asiantuntijoiden osaamisen jakamiselle

Haaga-Helia perusti viime vuonna HH Fellows -verkoston, joka kokoaa yhteen asiantuntijat niin Haaga-Helian alumnien, partnereiden, kumppaneiden kuin muiden toimijoiden verkostoista.

Kuvituskuva asiantuntijat keskustelevat
News article

Body

Verkostoon kuuluvat asiantuntijat muodostavat osaajapankin, jonka kautta jäsenet voivat tehdä vierailijaluentoja opintojaksoilla tai yhteistyötä Haaga-Helian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 134 suomenkielistä ja 18 kansainvälistä asiantuntijaa.

Osaamisen jakamiseen perustuvan HH Fellows -verkoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä osaamisalueemme ja koulutusalojemme asiantuntijoiden kanssa.

- Meidän tehtävämme on tuntea ne taidot, joita koulutusaloillamme tarvitaan tulevaisuudessa, sanoittaa ne osaamistavoitteiksi ja osaksi opetussuunnitelmaamme sekä löytää verkostoomme parhaat osaajat, jotka voivat näitä taitoja yhdessä kanssamme kehittää, kertoo Haaga-Helian suhdepäällikkö Eva Loippo-Sännälä.

Hän kokee, että yhdessä kehittäminen verkoston avulla tuo molemminpuolista iloa ja hyötyä.

- Olemme päässeet jo tekemään yhteistyötä muutamien HH Fellows -verkoston jäsenien kanssa opetuksessamme, webinaareissa sekä erilaisissa projekteissa. Asiantuntijat ovat tuoneet meille uusia näkemyksiä ja ajatuksia omaan työhön sekä virkistäneet pohtimaan vierailijoidemme erityisalaa uusin silmin. Samalla he ovat päässeet vahvistamaan omaa osaamistaan ja verkostoitumaan, Loippo-Sännälä toteaa.