Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ensimmäiset liikunnanohjaajat valmistuvat Turusta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu avasi vuonna 2019 mahdollisuuden liikunnan ammattikorkeakouluopintoihin Turussa. Monimuotokoulutuksen aloitti yhteensä 23 opiskelijaa, joista suurin osa on työssä Turun seudulla ja kaikilla oli takanaan liikunta-alan ammatillinen tutkinto.

Nuori nainen venyttelee ruohokentällä
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu avasi vuonna 2019 Turussa mahdollisuuden liikunnan ammattikorkeakouluopintoihin. Monimuotokoulutuksen aloitti 23 opiskelijaa, joista suurin osa on työssä Turun seudulla ja kaikilla oli takanaan liikunta-alan ammatillinen tutkinto.

Lähijaksot järjestettiin Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen erinomaisissa tiloissa, mutta koronarajoitusten vuoksi osa opetuksesta korvattiin virtuaaliopinnoilla. Pandemiasta huolimatta ensimmäiset seitsemän opiskelijaa ovat saaneet tutkintonsa valmiiksi ja muillakin opinnot ovat viimeistelyvaiheessa.

Lopputulokseen tyytyväinen Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari kertoo olleensa alusta asti mukana koulutuksen suunnittelussa.

Hänen mukaansa koulutuksen toteutuksessa nousi hyvin esiin yhteistyön merkitys onnistumisessa.

— Verkostoituminen korkeakoulujen kanssa ja siitä syntyvä tiivis yhteistyö on entistä tärkeämpää nyt ja tulevaisuudessa, hän toteaa.

Haaga-Helian lehtori Pekka Pitkälä puolestaan luonnehtii opiskelijaryhmää erinomaiseksi ja opiskelusta innostuneeksi.

— Kaikilla opiskelijoilla on entuudestaan alan ammatillinen koulutus ja työkokemusta, mikä antaa hyvän perustan korkeakouluopinnoille, hän pohtii.

Työelämän toimeksiantajat 

Liikunnanohjaajien koulutus toteutettiin Haaga-Helian kehittämällä Work&Study-metodilla, jossa opinnot kytketään mahdollisuuksien mukaan työssä olevien opiskelijoiden oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Lähes kaikki opiskelu tapahtui erilaisissa yhteisissä ja yksilöllisissä projekteissa, jotka olivat erittäin työelämälähtöisiä. Aiemman koulutuksen ja työkokemuksen tuomaa osaamista oli mahdollisuus osoittaa näytöin.

Turun uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen ja erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen olivat toimeksiantajina projektissa, jossa kehitettiin palvelumuotoilun menetelmin uusia tuoteideoita uimalaitosten eri asiakasryhmille kävijämäärien ja käyttöasteen kasvattamiseksi.

—  Saimme kaikilta viideltä opiskelijaryhmältä tärkeitä huomioita ja käyttökelpoisia ideoita toiminnan kehittämiseen sekä hyödyllistä tutkimustietoa asiakkaista, he kertoivat tyytyväisinä projektin jälkeen.

Koulutus toi paljon osaamista työhön

Myös opiskelijat kertovat olevansa tyytyväisiä koulutukseen.

Paimion liikunta- ja hyvinvointikoordinaattorina toimiva Matleena Koskinen nostaa esiin varsinkin koulutuksesta saamansa tuen asiantuntijatyöhön.

Koskisen mukaan opiskelut sujuivat hienosti, vaikka alussa varsinkin kieliopinnot jännittivät häntä. Palvelumuotoilu tarjosi hänelle paljon eväitä tiedolla johtamiseen sekä kuntalaisten äänen kuuntelemiseen.

Myös opinnollistaminen keräsi Koskiselta kiitosta. 

—  Opinnollistaminen toimi erinomaisesti ja erityisesti liikuntapalvelujen kehittämisprojekti tuki suoraan omaa työtäni, hän kuvaili kokemuksiaan.

Monipuolisia lasten ja nuorten liikuntaleirejä järjestävän LiikU:n leiritoimintojen kehittäjä  Laura Toloselle opinnoissa oli tärkeää, että opiskelu oli mahdollista Turussa.

—  Ison perheen arjen, keikkatöiden ja opiskelun yhdistäminen ei muuten olisi ollut mahdollista. Sain paljon uusia ajatuksia työhöni. Erityisesti hyvinvointiprojekteihin keskittynyt toinen opiskeluvuosi oli antoisa, hän kertoo.

Tolosen mukaan maailmanlaajuinen koronapandemia rajoitti kohtaamisia opettajien ja opiskelijoiden kesken, joka hankaloitti joitakin käytännön asioita. Yhteydenpito neti kautta kuitenkin korvasi fyysisten kontaktien puutteen.

Haaga-Helia ei ainakaan vielä toistaiseksi ole suunnitellut aloittavansa uutta liikunnan ammattikorkeakoulutusta Turussa. Koulutuksesta kiinnostuneet turkulaishakijat voivat kuitenkin hakeutua Helsingissä tai Tampereella vuosittain alkaviin monimuotoryhmiin.

Helsingin ja Tampereen koulutuksissa opinnollistaminen toimii samaan tapaan kuin Turussa, ja omaan työhön liittyvien projektiopintojen tekeminen on myös niissä mahdollista.  

Ota yhteyttä
Matti
Kauppinen
erityisasiantuntija
+358 294471537
matti.kauppinen@haaga-helia.fi