Yleistä Haaga-Heliasta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu uudisti verkkosivustonsa

Haaga-Helian verkkosivusto on uudistettu. Uutta sivustoa luotaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että Haaga-Helia pystyy palvelemaan jatkuvan oppimisen tarpeita.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu uudisti verkkosivustonsa
Uutinen

Body

Suurin osa sivustolla kävijöistä etsii itselleen uutta koulutusta: tutkintoa, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, täydennyskoulutusta tai yksittäisiä kursseja.

- Haluamme auttaa kaikkia, joilla on halua kouluttautua tai jopa suunnata kokonaan uudelle uralle, sanoo Haaga-Helian viestintäpäällikkö Ari Nevalainen.

Opiskelijoiden lisäksi tärkeitä kävijäryhmiä ovat yrityskumppanit, rahoittajat ja Haaga-Helian tutkimustoiminnasta kiinnostuneet. Verkkosivuilla onkin parhaimmillaan miltei 300 000 käyntiä kuukaudessa.

- Kun puhutaan vuosittaisista käyntimääristä, puhutaan miljoonista. Sillä on valtava merkitys, millaiset sivut meillä on ja miten ne toimivat, Nevalainen muistuttaa.

Yhä useampi sivustolla kävijä käyttää mobiililaitetta, ja heidän määränsä ennustetaan kasvavan. Sivujen on siis toimittava moitteettomasti kaikilla mahdollisilla päätelaitteilla.

- Käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja responsiivisuus ovat olleet ohjenuoriamme uudistuksessa, toteaa digitaalisen viestinnän asiantuntija Marja Luokomaa.

Osa koko ammattikorkeakoulun uudistumista

Verkkosivu-uudistus on osa Haaga-Helian syvempää uusiutumista. Haaga-Heliassa valmistellaan kaikkia koulutuksia koskevaa koulutusuudistusta, ja vuodesta 2021 alkaen ovat voimassa sekä uusi strategia että uusi organisaatiomalli.

Uudessa strategiassa korostetaan yhdessä tekemistä. Myös organisaatiouudistuksessa on pyritty siihen, että asioita tehdään aidosti yhdessä, jolloin esimerkiksi yksikkörajat eivät ohjaa tekemistä.

Verkkosivu-uudistus on ollut konkreettinen esimerkki tästä. Haaga-Helian henkilökunnasta on koottu sivuston päivittäjien joukko, joka on ollut mukana luomassa uutta sivustoa ja tulee olemaan mukana sivuston kehittämisessä sekä arkisessa päivitystyössä. Myös opiskelijoita on kuultu sivustoa suunniteltaessa.

- Paitsi että muutimme sivut, muutimme myös tavan tehdä sivuja. Vastuu verkkosivuston toimivuudesta ei ole vain viestinnässä vaan sitä on jaettu isommalle joukolle, Luokomaa toteaa.

Kumppaneina sivuston toteutuksessa ovat olleet North Patrol Oy ja Exove Oy.

Ota yhteyttä

Viestintä ja markkinointi

Ari
Nevalainen
viestintäpäällikkö
+358 294471020
Ari.Nevalainen@haaga-helia.fi