Haaga-Helia ammattikorkeakoulu pyrkii aloittamaan kevätlukukauden mahdollisimman normaalisti

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu pyrkii kevätlukukaudella normalisoimaan toimintaansa kansalliset säädökset sekä viranomaisten määräykset ja ohjeet huomioiden.

Vuosi 2022 - tyttö liitutaulun edessä, joka on sininen ja vihreä. Haaga-Helian logo.
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintaa kampuksilla on pyritty normalisoimaan syyslukukauden alusta lähtien. Kevätlukukauden aloitukselle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla koronarajoitusten kiristämistä.

Huomattava osa kevätlukukauden opetuksesta tullaan tarjoamaan lähiopetuksena. Lähiopetuksella pyritään tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä opintojen sujuvaa etenemistä.

Haaga-Heliassa opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat ykkösprioriteetti.

Kampusten turvallisuudesta huolehditaan noudattamalla viranomaisohjeita, joka tarkoittaa muun muassa hyvää käsi- ja hengitystiehygieniaa, tehostettua siivousta, vahvaa kasvomaskisuositusta sekä turvaetäisyyksiä.

Kampuksilla on myös tarjolla kertakäyttöisiä kasvomaskeja, joita opiskelijat voivat noutaa kampusten toimipisteistä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan viranomaisten ohjeita ja säädöksiä kaikessa päätöksenteossaan. Lisäksi se toteuttaa riskilähtöisiä arvioita vallitsevista olosuhteista, ja muuttaa koronavirusta koskevia linjauksia tarpeen mukaan.

MYÖS OPISKELIJOIDEN opintoihin liittyvät ulkomaanmatkat voivat tulla kevätlukukaudella kyseeseen kansalliset ja kansainväliset turvamääräykset huomioon ottaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden pitkäkestoinen liikkuvuus eli harjoittelut ja vaihto-opiskelut pyritään järjestämään, mikäli viranomaisten ohjeet sen sallivat.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ottaa vastaan myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja vieraita, mikäli kansalliset ja kansainväliset matkustus- ja turvamääräykset antavat niille myöten.

Lähtökohtana kuitenkin on, että kaikessa matkustamiseen liittyvässä tulee noudattaa valtioneuvoston ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtaisia suosituksia.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun koronaryhmä jatkaa säännöllisiä kokoontumisiaan ja seuraa aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä koronatilannetta.

Ota yhteyttä
Teemu
Kokko
erityisasiantuntija
rehtori, toimitusjohtaja (virkavapaalla 30.11.2023 asti)
+358 294471900
teemu.kokko@haaga-helia.fi
Kari
Salmi
hallintojohtaja
Hallintojohtaja
+358 294471004
Kari.Salmi@haaga-helia.fi