GINTL Afrikka: Haaga-Helian oppimisen ja opettamisen yhteistyöverkosto afrikkalaisten yliopistojen kanssa

Haaga-Helia toimii jäsenorganisaationa oppimisen ja opettamisen globaalissa innovaatioverkostossa GINTL Afrikassa. GINTL-verkosto edistää kansainvälistä oppimisen ja opetuksen korkeakouluyhteistyötä sekä pyrkii löytämään ratkaisuja globaaliin oppimiskriisiin.

kuvituskuva, yhteistyö, kädet yhdessä
Uutinen

Body

Kuluvan vuoden aikana Haaga-Helia on sitouttanut omaan hanketyöverkostoonsa seitsemän afrikkalaista yliopistoa, jotka ovat kiinnostuneita tutkimusperustaisten ratkaisujen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä tutkimusyhteistyöstä liittyen globaaleihin oppimisen ja opettamisen haasteisiin. Hanke keskittyy erityisesti seuraaville osa-alueille: korkeakouluopetuksen ja työelämän välinen yhteistyö, yrittäjyysopinnot korkeakouluissa, korkeakoulupedagogiikan innovaatiot, kestävyys korkeakouluopetuksessa, opetuksen laadun kehittäminen sekä korkeakouluopetuksen johtajuus.

Kaikkien partneriorganisaatioiden kanssa järjestettiin yhteinen tapaaminen huhtikuussa, jossa käytiin vuoropuhelua ja kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia sekä jäsenien toiveita hankkeeseen liittyen. Tapaamisessa nousseet teemat, toiveet ja näkemykset toimivat pohjana tulevalle yhteistyölle opetuksen ja oppimisen edistämiseksi. Tapaamisessa päätettiin rakentaa verkoston pääteemojen alle oppivia yhteisöjä helpottamaan korkeakouluympäristöjen innovaatioiden, käytänteiden ja teoreettisen tiedon sekä oppimiskokemusten jakamista.

Tällä hetkellä Haaga-Helian GINTL Afrikka -hankkeessa ovat mukana seuraavat korkeakoulut: Mpulangan yliopisto, Vaalin teknillinen yliopisto, Durbanin teknillinen yliopisto, Namibian teknillinen yliopisto, Tshwanen teknillinen yliopisto, Johannesburgin yliopisto ja Walter Sisulun yliopisto. GINTL-verkostoa koordinoi Helsingin yliopisto, ja opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta.

Haaga-Helian GINTL Africa-verkosto järjestää korkeakouluopetuksen ja työelämän välistä yhteistyötä pohtivan seminaarin 18.9.2023. Lisää tietoa tämän linkin kautta

GINTL-hankkeen sivut

Ota yhteyttä
Irma
Kunnari
tutkimusaluejohtaja
+358 294471739
Irma.Kunnari@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
Heli.Koskinen@haaga-helia.fi