FAIR: Näkymätön silmälle - tekoäly mullistaa lääketieteellisen kuvantamisen

Tekoälyn kyky prosessoida massiivisia tietomääriä tarjoaa terveysteknologian sektorille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia palvella potilaita ja pelastaa jopa ihmishenkiä.

Silmä, jota ympäröi eräänlainen neuroverkko. Taustalla näkyy myös sumeinen lääkärin hahmo.
Uutinen

Body

Vuonna 2022 käynnistynyt Finnish AI Region eli FAIR EDIH on edennyt vaiheeseen, jossa FAIR:in asiantuntijat palvelevat jo lähes kuuttakymmentä yritystä. Yksi monista FAIR:in osaavista asiakasvastaavista on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun projektiasiantuntija Elisa Laatikainen, joka on ollut mukana alusta lähtien. 

Laatikaisen vastuulla on tekoälypohjaisia ratkaisuja sydän- ja verisuonitauteihin liittyvien ja CT-, MRI- ja ultraäänikuvien analysointiin kehittävä AIATELLA, joka on yksi oman alansa pioneereista. AIATELLA ohjelmisto on kehitetty valtavalla datamäärällä, joka auttaa sitä tunnistamaan sydän- ja verisuonitauteja sekä ilmoittamaan mahdollisista poikkeamista.

AIATELLA:n ohjelmisto on koeponnistettu menestyksekkäästi arvostetun, brittiläisen National Health Servicen (NHS) kanssa. Lääketieteellinen kuvantaminen on yksi terveydenhuollon kriittisimmistä osa-alueista, jota lääkärit ja radiologit ympäri maailmaa hyödyntävät jopa päivittäin työssään ihmishenkiä pelastaakseen.

– Kuvantamismenetelmiä, kuten tietokonetomografiaa (TT), magneettikuvausta (MK, MRI) ja ultraääntä käytetään keräämään elintärkeää tietoa potilaista, joka mahdollistaa oikeiden diagnoosien ja hoitosuunnitelmien laatimisen myös kriittisissä tilanteissa, Laatikainen pohtii.

Radiologian uudelleenmäärittely

Laatikaisen mukaan kuvantamisen kautta saadut kuvat tarjoavat paljon arvokasta sisältöä, mutta samalla ne tuovat myös omat haasteensa. Yksi kuvatiedosto voi sisältää satoja yksittäisiä kuvia, joissa potilaan terveyden kannalta merkittävä tieto piilee harmaan eri sävyissä. Tällaisten kuvien tulkinta edellyttää korkeaa asiantuntemusta, ja oikea käsittely ja analyysi vievät aikaa, joka voi johtaa pitkiin odotusaikoihin. 

Tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, jotka diagnosoidaan lääketieteellisen kuvantamisen avulla, ovat tilastojen mukaan yleistymässä hurjaa vauhtia. Sen tähden katseet ovatkin hiljalleen siirtymässä uusiin, vaihtoehtoisiin ratkaisuihin sekä tekoälyn vallankumouksen tuomiin lukemattomiin mahdollisuuksiin.

Laatikainen ja AIATELLA uskovat tekoälyn mullistavan terveydenhuollon samalla tavalla kuin tietokonetomografia- ja magneettikuvaustekniikka uudistivat sen vuosikymmeniä sitten. Tekoälyn ylivoimainen kyky prosessoida massiivisia tietomääriä helpottaa potilaiden palvelemista. Esimerkiksi kuvantamisen kautta luotujen kuvien käsittely onnistuu vain murto-osassa siitä ajasta, mitä ihmisen silmältä kestäisi tutkia kuvat.

Tekoälyn avulla on mahdollista tehostaa lääkäreiden ja radiologien työtä lääketieteellisten poikkeamien havaitsemisessa. Tämä ei pelkästään nopeuta tärkeiden diagnoosien laatimista ja hoitovaiheen käynnistämistä yksilötasolla, vaan samalla se nopeuttaa myös prosesseja ja poistaa tällä tavoin hoitoruuhkia, kun potilaita voidaan palvella entistä nopeammin.

AIATELLA menee visioissaan askeleen pidemmälle: heidän ohjelmistonsa ei pelkästään tunnista sairautta, vaan se myös analysoi ja mittaa sen, joka tarjoaa lääkäreille tarvittavan tiedon nopean ja tarkan diagnoosin tekemiseen. AIATELLA:n missiona on tukea lääkäreitä, jotta he voisivat tarjota entistäkin tarkempaa lääketieteellistä hoitoa potilailleen. Tämä kaikki onnistuu, kun kuvantamisen prosessointi nopeutuu ja tarkentuu tekoälyn avulla.

Toisaalta samaan aikaan tekoälyn käyttöön liittyy myös haasteita, jotka on selätettävä, jotta tuotteet voidaan todeta turvallisiksi ja luotettaviksi. Tekoälyllä varustetusta terveysteknologiasta puhuttaessa on selvää, että käytettyjen algoritmien kehittäminen vaatii erityistä tarkkuutta, ja että käytetty tekoäly tulee kouluttaa massiivisilla tietomäärillä, jotta se voitaisiin valjastaa ja validoida lääketieteelliseen käyttöön.

FAIR tukee yrityksiä ja niiden kehitystarpeita

Euroopan unionin, Business Finlandin ja Helsingin Innovaatiorahaston rahoittama FAIR tarjoaa yrityksille monipuolisen valikoiman maailmanluokan palveluita, jotka tukevat niiden kehitystä eri vaiheissa. FAIR:in palvelukatalogista löytyy muun muassa datan keräämiseen ja algoritmeihin liittyvää tukea, liiketoiminnan kehittämisen ideointia, huippuluokan laskentatehoa sekä tietystikin erilaisia testialustoja. 

AIATELLA:n mukaan yhteistyö FAIR:in kanssa on tarjonnut yritykselle arvokkaita resursseja oman kehitystiimin ulkopuolelta. Yrityksen toimitusjohtaja Jack Parkerin mukaan yhteistyö käynnistyi kreivin aikaan, sillä se on auttanut AIATELLA:a optimoimaan sen omaa kehitystyötä. Tämä puolestaan mahdollistaa tekoälyn tuomien hyötyjen nopeamman valjastamisen potilaskäyttöön ja ihmishenkien pelastamiseen.

Huolimatta siitä, että FAIR koostuu laajasta verkostosta ja resurssivalikoimasta, johon kuuluu yli 60 asiantuntijaa tiimeineen, on sen toiminnan kannalta ratkaisevaa kyky tunnistaa parhaat ja räätälöidyt ratkaisut kullekin yritykselle. Laatikaisen mukaan FAIR:issa nojataan vahvasti yksilölliseen lähestymistapaan, jossa jokaista yritystä tuetaan sen yksilöllisten ja sen hetkisten tarpeiden mukaan. 

– Rakennamme asiantuntemustamme kunkin yrityksen tilanteen pohjalta varmistaen heille oikeat kehitystyökalut, jotka vastaavat juuri heidän tarpeitaan. Kaikki toimintamme perustuu uudenlaiseen, entistä kokonaisvaltaisempaan tarveanalyysiin, joka johtaa yrityskohtaisesti räätälöityyn tukisuunnitelmaan ja palveluihin, hän kertoo.

Laatikainen uskoo, että yritykset kuten AIATELLA ovat muutoksen eturintamassa. FAIR:issa tunnetaankin suurta ylpeyttä siitä tuesta, jonka kymmenen eri organisaation verkosto on pystynyt tarjoamaan sille ja muille eri alojen pioneereille. 

Lisää tietoa Finnish AI Regionista

Finnish AI Region eli FAIR tarjoaa yrityksille matalan kynnyksen asiantuntijuutta tekoälyn, laajennetun todellisuuden, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden saralla. Maksuttomia palveluita tarjoava FAIR on aidosti hyödyllinen kumppani, joka pyrkii nopeuttamaan ja laajentamaan tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

FAIR muodostuu kymmenestä eri partneriorganisaatiosta, jotka tuottavat sen palvelut verkostona. FAIR:issa ovat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia ja Metropolia ammattikorkeakoulut, KIRA InnoHub, Tieteen tietotekniikan keskus CSC sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT Digital.

FAIR:in affiliate-partnerina toimii Enter Espoo. Muita yhteistyökumppaneita ovat ABB, Arcada ammattikorkeakoulu, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Microsoft, Siemens Healthineerin Varian Finland ja Uudenmaan liitto. Toimintaa rahoittaa Euroopan unioni yhdessä Business Finlandin ja Helsingin Innovaatiorahaston kanssa. 

FAIR on Euroopan komission, Business Finlandin ja Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston rahoittama. Lisää tietoa FAIR:ista ja sen maksuttomista palveluista löydät osoitteesta: https://www.fairedih.fi/ 

Ota yhteyttä
Elisa
Laatikainen
projektiasiantuntija
+358 294471359
elisa.laatikainen@haaga-helia.fi
Teemu
Moilanen
yliopettaja
+358 294471515
teemu.moilanen@haaga-helia.fi
Martti
Asikainen
viestinnän asiantuntija
+358 294471371
martti.asikainen@haaga-helia.fi