Etäopiskelun selvitys Haaga-Heliassa jatkuu: opiskelijat kaipaavat enemmän neuvontaa ja ohjausta

Haaga-Helia tutki amk-opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta ja etäopetuksesta koronapandemian myötä syntyneessä poikkeustilanteessa. Kysely toteutettiin toukokuussa 2020, jolloin opiskelijoilla oli takana runsas kaksi kuukautta kokoaikaista etäopiskelua.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Kysely toi esiin arvokasta tietoa onnistuneista etäopetuskokemuksista sekä myös haasteita, joita erilaiset ja eri tilanteissa olevat opiskelijat olivat kohdanneet. Kevään kyselystä on nyt saatu tarkempia tuloksia.

Suurin osa tyytyväisiä etäopetukseen, osa koko yksinäisyyttä

Suurin osa opiskelijoista arvioi, että yleisellä tasolla etäopinnot olivat edenneet hyvin ja Haaga-Helian etäopetus oli organisoitu toimivasti. Noin 64 %:ssa vastauksissa suhtauduttiin myönteisesti etäopetukseen. Etäopetus esimerkiksi antoi opiskelijalle aikaa paneutua opintoihin, ja etäopetuksen joustavuus muun muassa työn ja perheen kesken mainittiin hyvänä asiana.

Noin 36 % vastauksista suhtauduttiin ainakin kokoaikaiseen etäopetukseen kielteisesti. Joidenkin mielestä etäopetus koettiin rasittavaksi ja kuormittavaksi. Kontaktit muihin opiskelijoihin olivat vähentyneet ja ryhmäytyminen heikentynyt. Jotkut kokivat yksinäisyyttä ja erillisyyden tunnetta.

Etäopetuksessa paljon kehitettävää – kehitystyö jatkuu

Suhteellisen myönteisestä suhtautumisesta huolimatta opiskelijat toivat esiin paljon erilaisia kehittämisajatuksia. Opiskelijat toivovat opettajilta enemmän palautetta, neuvontaa ja ohjausta. Oppimistehtävät saattoivat olla liian vaikeita, eikä etäopiskelu myöskään saisi olla pelkästään itsenäistä oppimistehtävien tekemistä. Kehittämisehdotukset liittyivät myös opetuksen järjestämiseen, kuten oppimisalustoihin.

Selvitystyön tuloksia voidaan käyttää etäopetuksen kehitystyöhön Haaga-Heliassa ja muissa oppilaitoksissa. Kehittämisehdotuksia voivat hyödyntää opettajat, ohjauspalvelut ja tukihenkilöstö. Myös hallinnossa voidaan kehittää toimia paremman opiskelijakokemuksen saavuttamiseksi.

Kyselyn toteutti Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Haaga-Heliassa jatketaan etäopiskelun kehittämistyötä, ja eSignals-verkkolehdessä julkaistaan podcast- ja blogisarja etäopetuksesta syksyn 2020 aikana.

Lue lisää

Taina Laivola ja Jari Laukia: Oppimisen ytimeen – poikkeustilanne näytti, mikä opiskelussa on tärkeää (artikkeli eSignals Pro -verkkolehdessä 2.10.2020)