Ensimmäiset Haaga-Helian kouluttamat opettajankouluttajat Etelä-Afrikkaan

Haaga-Helian koulutusvienti sai uuden suunnan, kun ensimmäiset opettajankouluttajat valmistuivat Tshwane University of Technologysta 11.12.2020. Ainutlaatuinen koulutus oli Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttama.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Etelä-Afrikan Pretoriassa on koulutettu  jo vuodesta 2015 asti ammatillisia opettajia  60 opintopisteen laajuisesta koulutusohjelmassa. Vuonna 2019 Haaga-Helia aloitti Training the Trainers -ohjelman, jossa osallistujat kouluttautuvat opettajankouluttajiksi.

Training the Trainers -koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä, ja sen toteutus vei lähes vuoden, kun koronapandemia keskeytti ohjelman kevätkuukausiksi.

Ainutlaatuista koulutusvientiä

Koulutus toteutettiin koulutusviennissä ensimmäistä kertaa. Se oli ainutlaatuinen, koska opettajankouluttajille ei ole Etelä-Afrikassa tarjolla systemaattista koulutusta. Toteutuksessa käytettiin oppimisen muotoilun menetelmiä ja työkaluja sekä tuotettiin opetussuunnitelma TUT-yliopiston opettajankoulutukseen.

Nyt valmistuneet opettajankouluttajat tulevat toimimaan pedagogisina kehittäjinä ja tulevaisuudessa myös toteuttamaan TUT-yliopistn opettajien koulutusta ja laajemmin korkeakouluopettajien koulutusta Etelä-Afrikassa.

Ota yhteyttä
Jari
Laukia
johtaja
johtaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
+358 294471710
Jari.Laukia@haaga-helia.fi