CCEF-hankkeen tavoitteena on synnyttää korkeakoulujen yhteinen kiertotalouden osaamiskeskus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi Climate & Circular Economy Factory -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Novian kanssa.

Insinööri kierrätettyjen materiaalien edessä selin
Uutinen

Body

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi Climate & Circular Economy Factory -hanketta (CCEF), joka toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Novian kanssa.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää korkeakoulujen yhteinen kiertotalouden osaamiskeskus, joka tukee yritysten tarpeita liiketoimintamallien muokkauksessa kohti kiertotaloutta.

Kiertotalous on nimetty yhdeksi Euroopan unionin (EU) keskeiseksi keinoksi, jolla pyritään saavuttamaan ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Samalla sen avulla pyritään vastaamaan myös globaalin väestönkasvun ja luonnonvarojen ylikulutuksen aiheuttamiin haasteisiin.

Suomi on kokonaisuudessaan jäljessä, mitä tulee kiertotalouden valjastamiseen yritysmaailmassa. Suomessa kierrätettyjen materiaalien osuus kaikessa tuotannossa oli vuonna 2018 vain 7 prosenttia, kun koko EU-alueen keskiarvo oli noin 11 prosenttia.

— Muiden EU-maiden saavuttama etumatka tulisi kuroa pikaisesti umpeen, jotta hallituksen asettamat tavoitteet Suomen noususta kiertotalouden kärkimaaksi olisi realistista saavuttaa, Haaga-Helian projektipäällikkö Sami Nykter toteaa.

Nykterin mukaan muutoksen kiihdyttäminen on mahdollista, mutta se edellyttää perinteisten toimintamallien muokkausta.

Yritysten on rakennettava lineaarisen toimitusketjun rinnalle erillinen paluulogistiikka, joka mahdollistaa osien, osavalmisteiden, tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö yritysten arvoketjuissa.

— Kiertotalousliiketoimintamallien kehittämiseksi ja prosessien muokkaamiseksi tarvitaan aikaa piloteille ja uusien kumppanuusverkostojen rakentamiselle. Onnistuminen edellyttää uusia digitaalisia palveluja ja innovaatioita sekä kykyä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, hän sanoo.

Climate & Circular Economy Factory-osaamiskeskuksen kautta yritykset tulevat pääsemään käsiksi paitsi kiertotalouteen liittyvään koulutustarjontaan myös opiskelijayhteistyöhön ja TKI-hanketoimintaan.

Keskus tullaan rakentamaan työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä valtionavustuksella, jolla halutaan vauhdittaa kiertotalouden ekosysteemien ja osaamiskeskusten kehitystä.

Ota yhteyttä
Sami
Nykter
projektipäällikkö
+358 294471186
Sami.Nykter@haaga-helia.fi