Ari Alamäki mukaan Euroopan komission AI Expert -ryhmään

Ryhmän jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, miten tekoälyä ja dataa voi hyödyntää eettisesti koulutuksessa.

Ari Alamäki
Uutinen

Body

Ari Alamäki on valittu Euroopan komission AI Expert Group -ryhmän jäseneksi. Asiantuntijaryhmä auttaa EU-virkamiehiä laatimaan tekoälyn ja datan koulutuskäyttöön suosituksia, linjauksia ja erilaisia asiantuntijapapereita.

Alamäen mukaan tekoälyyn ja dataan liittyvät eettiset kysymykset ovat ajankohtaisia, eikä niiden merkitys ainakaan lähiaikoina vähene.

— Ryhmän jäsenenä pääsee vaikuttamaan niihin suosituksiin, miten tekoälyä ja dataa tulisi hyödyntää koulutuksessa eettisellä tavalla ja mihin asioihin tutkimus- ja kehityshankkeita tulisi suunnata, Alamäki sanoo.

AI Expert -ryhmän laatimia suosituksia ja ohjeita voi käyttää myös esimerkiksi taustamateriaalina, kun perustellaan tekoälyä ja dataa koskevia hankehakemuksia. 

Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Sen lisäksi sillä on ad hoc -tapaamisia eli erikseen sovittavia työpalavereja.  Jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan, mutta sopimuksia voidaan jatkaa. Kansainväliseen ryhmään kuuluu 25 asiantuntijajäsentä.