Arene ja Tradenomit: Yhä useampi tulevaisuuden maisteri valmistuu ammattikorkeakoulusta

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on voinut Suomessa opiskella jo 20 vuotta. Tutkinto on kehittynyt työelämää kehittäväksi ja laajat työelämävalmiudet antavaksi omaleimaiseksi kokonaisuudeksi. 

kädet ja tietokone
Uutinen

Body

Viiden vuoden päästä joka kolmas ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa. 

Suurin kehittämistarve liittyy tutkinnon tunnettuuden lisäämiseen. YAMK on lyhenteenä hankala ja aukirjoitettuna vielä hankalampi.

Tradenomien valtuuston puheenjohtaja Jaana Carleniuksen mukaan tutkinnon arvostus kasvaa sitä mukaa, kun sen suorittaneiden määrä työelämässä lisääntyy.

- Tunnettuuden kasvattamista hankaloittaa kuitenkin itse tutkintonimike, joka ei yleisesti ymmärrettävällä tavalla kerro tutkinnon tasosta tai sisällöstä, hän toteaa.

Hänen mukaansa YAMK-tutkinnot ovat koulutusjärjestelmämme kaikkien parhaiten työllistäviä tutkintoja ja tuottaa työelämän tarvitsemaa osaamista.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopiston maisteritutkinnot. Muualla Euroopassa vastaavat tutkinnot ovat nimeltäänkin maisteritutkintoja.

Tällä hetkellä maisteritasoista osaamista kasvukeskusten ulkopuolelle tuottavat juuri ammattikorkeakoulut. Myös osaamistarveselvitykset osoittavat työelämän tarvitsevan juuri ammattikorkeakoulujen tutkintojen tuottamaa osaamista.

- Maisteri-nimikkeen käyttöönotto selkeyttäisi tilannetta ja se olisi luonteva kehitysaskel YAMK-tutkintojen kehityskaareen, arvioi Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Mielityisen mukaan nimikkeen muuttaminen kertoisi tutkinnon tason, mutta se ei muuttaisi tutkinnon omaleimaista, työelämälähtöistä profiilia.

- Ja jo nykyiselläänkin YAMK-tutkintonimikkeet ovat englanniksi Master of -muotoa, hän muistuttaa.

YAMK-tutkintoja koskeva kokeilulaki tuli voimaan vuoden 2002 alussa.

Pysyvästi YAMK-tutkinnot vakinaistettiin koulutusjärjestelmäämme vuonna 2005. Tähän mennessä YAMK-tutkintoja on suoritettu kaikilla aloilla yhteensä yli 30 000.