Ammattimainen myyntityö -raportti on nyt julkaistu

Haaga-Helian julkaisema Ammattimainen myyntityö 2021 -raportti tarjoaa kiinnostavaa tietoa erityisesti myynnin johtohenkilöille ja esimiehille. Raportti on jatkoa suositulle viime vuoden raportille ja tällä kertaa se on entistäkin kattavampi!

Kuvituskuva mies ja nainen kannettavan tietokoneen ääressä pihalla
News article

Body

Raportti on koostettu Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun kautta kerättyjen tutkimustulosten sekä asiantuntijakommenttien perusteella. Tutkimustiedot tarjoavat myynnin johdolle erinomaisen keinon peilata omaa toimintaansa muihin ja asiantuntijakommenteista saa vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

Julkaisusta on hyötyä myös myyntityöstä kiinnostuneille sekä kaikille myynnin parissa työskenteleville henkilöille ja oppilaitoksille, sillä se käsittelee muun muassa alalla vallitsevia trendejä ja myyjien viihtyvyyttä työssään.

Laaja raportti auttaa ymmärtämään, kehittämään sekä tehostamaan myyntityötä

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailu siirtyi Haaga-Helian järjestettäväksi vuonna 2018, kun sitä kehitettiin tieteellisempään suuntaan. Uudistunut kilpailu tarjoaa tilaisuuden seurata alan trendejä sekä kehittämiskohteita.

Tutkimustuloksista koostettu raportti käsittelee suomalaisten myyntiorganisaatioiden ja myyntityön tilaa sekä menestystekijöitä. Raporttiin sisällytetyt asiantuntijakommentit antavat arvokkaita neuvoja toiminnan kehittämiseksi.

Tutkimusdatan avulla organisaatiot voivat tunnistaa toimintansa vahvuudet ja kehityskohteet. Organisaatiot voivat myös peilata omaa toimintaansa muihin yrityksiin. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa työympäristöä, työntekijän sitoutuneisuutta, digitaalisia työkaluja, vastuullisuutta sekä myynnin johtamista ja strategiaa.

Kuinka monessa yrityksessä on käytössä automatisoitu liidien analysoinnin ja kvalifioinnin työkalu? Entä virallinen, käytössä oleva eettinen ohjeistus? Kuinka tulokset ovat muuttuneet aikaisemmasta vuodesta? Raportti tarjoaa vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin ja paljastaa myös yllättäviä tuloksia.