Ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset vahvistavat yhdessä kestävän kehityksen kädenjälkeään - Yhteistyön pohjana ammattikorkeakoulujen kehittämä hiilijalanjälkilaskuri

Ammattikorkeakoulut aloittivat muutama vuosi sitten tavoitteellisen työn saadakseen kaiken toimintansa kestävän kehityksen edellytysten mukaiseksi. Tavoitteeksi asetettiin, että koko ammattikorkeakoulusektori on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Luontoa ja vehreyttä sateen jälkeen.
Uutinen

Body

Ammattikorkeakoulut aloittivat muutama vuosi sitten tavoitteellisen työn saadakseen kaiken toimintansa kestävän kehityksen edellytysten mukaiseksi.

Tavoitteeksi asetettiin, että koko ammattikorkeakoulusektori on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Systemaattisen työn lopputuloksena syntyi Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma.

Työtä on jatkettu kohti konkreettisia käytännön toimia.  

Oman toiminnan hiilijalanjäljen laskeminen on ollut yksi työn osa-alue. Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa näkemään omien valintojen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Laskentamallin ovat luoneet ammattikorkeakoulujen omat osaajat yhteistyöllä. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty monipuolisesti alan uusinta tutkimustietoa ja kehittämistyö jatkuu.

Koulutussektorin vaikuttavuus kasvaa hiilijalanjälkeä pienentämällä ja kädenjälkeä kasvattamalla.  

- Ammattikorkeakoulujen jos kenen tulee elää kuten opettaa. Ellemme johtajina itse sitoudu kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteisiin, juhlapuheita asiasta on turha pitää, toteaa työtä vetänyt LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen.

Kilpeläisen mukaan aito vaikuttavuus syntyy vain johdonmukaisen toiminnan lopputuloksena. 

- Se edellyttää oman toiminnan rehellistä analysointia ja tarvittavia muutostoimia mieluummin tänään kuin huomenna, hän jatkaa. 

Ammatillinen koulutus mukana kestävän kehityksen osaamisen vahvistamisessa

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat jo nyt työelämän kestävän kehityksen toimintaa tukevia osaamis- ja koulutuspalveluita. Myös omaan toimintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota, mutta toiminta on kuitenkin melko hajanaista.

Tarvitaan sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön tiivistämistä että ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää strategista ja toiminnalla yhteistyötä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hiilijalanjälkilaskurin myös ammatillisen koulutuksen käyttöön.  

- On hienoa, että pääsemme hiilijalanjälkilaskurin avulla hyötymään jo tehdystä työstä ja saamme lisävauhtia yhteistyöhön ja ammattikoulutuksen vihertämisessä. Tulemme myös olemaan vahvasti mukana opetus- ja kulttuuriministeriön juuri käynnistämässä laajassa koulutuksen ilmasto- ja kestävyyshankkeessa, sanoo Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustavan AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.  

Kilpeläisen ja Lampun mukaan on tärkeää, että koulutussektorilla tehdään kaikessa toiminnassa yhä enemmän strategista ja toiminnallista yhteistyötä yli sektorirajojen.

- Näin kehittämistyö nopeutuu, opiskelijat ja asiakkaat hyötyvät sekä resurssin käyttö tehostuu, Kilpeläinen ja Lamppu toteavat.

Tutustu Arenen hiilijalanjälkilaskuriin täältä >>