Ammattikorkeakouluista 2017 valmistuneiden uraseurantakysely on käynnissä

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kysely on käynnistynyt 13.10. ja lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä kaikille viisi vuotta aiemmin ammattikorkeakouluopintonsa päättäneille eli tänä vuonna 2017 valmistuneille.

Uraseurantakysely alumni 2017 2
News article

Body

Uraseurantakysely tarjoaa ajantasaista työelämämätietoa mm. tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapoluista ja työelämässä tarvittavasta yleisestä, eri aloille yhteisestä osaamisesta. Tiedot ovat tärkeitä koulutuksen kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa.

– Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Valmistuneelle ei enää riitä hyvät oman alansa alakohtainen osaaminen vaan opiskelijalla on oltava mm. kyky oppia ja omaksua uutta. Kysely tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista ammattikorkeakouluista valmistuneet alumnit itse pitävät tärkeänä viiden vuoden työuran jälkeen, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutukseen. Uraseurantakyselyssä on rahoitusmalliin valikoituneita kysymyksiä, joilla pyritään arvioimaan koulutuksen laatua.  

Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn perusteella ammattikorkeakouluista valmistuneet työllistyvät erinomaisesti. Tuloksista selviää myös, että Haaga-Heliassa tutkinnon suorittaneiden vastaajien tyytyväisyys tutkintoon on suuri.

Rahoitusmalliin vaikuttavien vastausten perusteella Opetus ja kulttuuriministeriö jakaa ammattikorkeakouluille 3 % perusrahoituksesta. 

Uraseurantakyselyn kohderyhmänä ovat viisi vuotta aiemmin ammattikorkeakoulusta valmistuneet 

Uraseurantakysely lähetetään tänä vuonna 13.10. kaikille vuonna 2017 AMK- ja Master-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä. Ammattikorkeakoulut toivovat, että mahdollisimman moni valmistunut jakaa kokemuksensa opinnoista ja työurastaan. 

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa. 

Myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulu lähettää kyselyn alumneilleen. Kyselyn saa tänäkin vuonna lähes 2 000 Haaga-Helian alumnia.

Haaga-Heliasta valmistuneet tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa

Viime vuoden uraseurantakysely toteutettiin vuonna 2016 valmistuneille. Kyselyn mukaan Haaga-Heliasta valmistuneet ovat keskimääräisesti tyytyväisempiä tutkintoonsa, kun tuloksia verrattaan kaikkien ammattikorkeakoulujen kesken.

Haaga-Helian vastauksista ilmeni, että vakituisessa kokoaikatyössä oli 78 prosenttia vastaajista ja määräaikaisessa kokopäivätyössä 7 prosenttia vastaajista.

Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien tyytyväisyys tutkintoon on edellisten vuosien tapaa suuri. Vuonna 2016 kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneista kaksi kolmesta (65 prosenttia) oli saanut uuden työpaikan YAMK-tutkinnon suorittamisen aikana tai sen jälkeen, Haaga-Heliasta valmistuneista vastaava luku oli 68 prosenttia.

Edellisen vuoden uraseurantakyselyn tuloksiin pääset tutustumaan alumnien urat -sivulta.

 

Aikaisempien uraseurantakyselyn tuloksia löytyy myös

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. 

Töissä.fi