3AMK:ssa kesä ei ole lomailun aikaa!

Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean hyvin koordinoitu yrittäjyyteen liittyvä yhteistyö jatkuu myös kesällä! 3AMK-korkeakoulujen yhteisten projektien suunnittelu jatkuu hurjaa vauhtia.

3AMK Kampushautomo
Uutinen

Body

Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean hyvin koordinoitu yrittäjyyteen liittyvä yhteistyö jatkuu myös kesällä! 3AMK-korkeakoulujen yhteisten projektien suunnittelu jatkuu hurjaa vauhtia.

10 Days100 Challenges 2022 oli menestys  

Metropolia koordinoi 10 Days 100 Challenges-intensiivikesätoteutuksen (10D100C), jossa opiskelijatiimit toteuttivat ratkaisuehdotuksia yrityksien esittämiin haasteisiin. Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian yhteistyönä toteutettu intensiivinen seitsemän päivän kurssi houkutteli tänä vuonna mukaan 60 innostunutta ja motivoitunutta eri alojen opiskelijaa. 

Toteutuksen yrityshaasteet tulivat kahdelta elintarvikealan huippuosaamista edustavalta pienyritykseltä. Käsityönä tehtävien premium-suklaiden valmistamiseen erikoistunut helsinkiläinen Xocolab Oy ja helsinkiläinen INKA paahtimo Oy antoivat tiimeille pohdittaviksi muun muassa miten verkkokauppatoimintoja tulisi kehittää ja millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia tiimit voisivat löytää.

Tulokset olivat yrityskumppaneiden mukaan hienoja käyttökelpoisia liiketoimintojen kehittämiseen.  Keskeisenä työkaluna 10D100C-toteutuksessa on palvelumuotoilu.

Uutta tänä vuonna oli Metropolian tuottama palvelumuotoilun perusteet sisältävä Service Design Sprint -MOOC-verkkokurssi, joka oli osallistujille pakollinen ennakkotehtävä. Toteutuksessa saatujen kokemusten perusteella Service Design Sprintiä tullaan kehittämään ja se tullaan saattamaan avoimesti saataville. 

Service Design Sprintin pilottia pääsee jo testaamaan täältä!  

Helsinki XR Center ja Arabian kampus osoittivat jälleen tilojensa monipuoliset käyttömahdollisuudet. Tiloissa oli positiivista kuhinaa, kun aamusta iltaan ahkeroineet tiimit kansoittivat työpöydät ja viihtyisät työ- ja oleskelunurkkaukset. 

Asiantuntijat kartoittavat kampushautomotoimintaa 

Projektiasiantuntijoiden toteuttama selvitys kampushautomotoiminnasta Uudenmaan alueen korkeakouluissa on edennyt työpajavaiheeseen. Kampushautomoilla tarkoitetaan opiskelijayrittäjille ja alkuvaiheen yrityksille suunnattuja, korkeakoulujen organisoimia yrityshautomoita. 

3AMK-ammattikorkeakouluille suunnatuissa työpajoissa selvitetään hautomoiden tämänhetkisiä toimintatapoja, haasteita ja pyritään luomaan pohjaa syvemmälle yhteistyölle tulevaisuudessa.

Työpajojen lisäksi asiantuntijat tulevat haastattelemaan tämän vuoden aikana huipputason yrityshautomoiden alumneja ja vertailuanalysoimaan 3AMK-kampushautomotoimintaa kansainvälisiin vastineisiin. 

Kevään aikana 3UAS4EER-hankkeen Haaga-Helian projektipäällikkö Mikko Järvinen on työstänyt myös kirjallista esiselvitystä kampushautomotoiminnan digitalisoinnista ja systematisoinnista Uudenmaan alueella.  

Yhtenä hankkeen tavoitteista on muodostaa vuosien 2022–2023 aikana selkeä kuva Uudenmaan alueen kampushautomotoiminnasta, ja luoda pilotointivalmiita konsepteja vähintään kolmen hankkeessa mukana olevan ammattikorkeakoulun hyödynnettäväksi.

Tärkeä osa nyt kehitettävää yhteistä mallia kampushautomotoiminnalle on ympäristöystävällisten digitaalisten ratkaisujen tukeminen.   

Hanke tarjoaa pk-yrityksille mikrokursseja 

Hanke tarjoaa pk-yrittäjille mikrokursseja, jotka ovat kätevä tapa parantaa yrityksen osaamista. Mikrokurssit ovat lyhyitä ja täsmällisiä kokonaisuuksia, joita yrittäjät voivat opiskella verkossa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. 

Mikrokurssit sopivat yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan digitalisaation ja kestävän kehityksen parissa. Kurssit sopivat eri alojen yrittäjille ja kaikille organisaation jäsenille asemasta riippumatta. 

Mikrokurssien teemoina ovat kestävä kehitys, digimarkkinointi, alustatalous ja palvelumuotoilu. Ensimmäiset alustatalous- ja palvelumuotoilukurssit ovat olleet auki keväällä 2022. Kesällä 2022 tarjoamme yrittäjille mahdollisuuden opiskella digimarkkinointia ja kestävää kehitystä. Syksyllä tarjolla on mikrosisältöjä kaikista edellä mainitusta teemoista. 

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hanke 

Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hankkeessa (3UAS4EER) edistetään digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä 3AMK-korkeakoululiittouman voimin.

Hankkeen aikana kehitetään mm. innovatiivisten julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli, virtuaalisia mikrotutkintokursseja, kampushautomotoimintaa sekä digitalisoidaan 10 Days 100 Challenges -opiskelijahaastekilpailu.  

Hanke liittyy Uudenmaan yrittäjyysvuoteen. Sen tavoitteena on tukea alueen pienten ja keskisuurten yritysten digivihreän kasvun edellytyksiä, elpymistä koronapandemiasta ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. 

10DAYS100CHALLENGES   

Tutustu Haaga-Helian kampushautomotoimintaan: https://www.haaga-helia.fi/fi/startupschool/restartup 

Lue Mikko Järvisen blogi kampushautomoista: https://uudenmaanliitto.fi/digivihrea-kampushautomo-eli-mika/ 

Lisätietoja mikrokursseista: https://www.laurea.fi/koulutus/taydennyskoulutukset/mikrokursseja-pk-yrityksille/ 

Tutustu tarkemmin käsitteeseen “mikrokurssi”: Pienistä mikrotutkintopaloista kasvaa uutta työelämäosaamista | Laurea Journal 

 

Ota yhteyttä
Mikko
Järvinen
projektipäällikkö
+358 294471100
Mikko.Jarvinen@haaga-helia.fi