3AMK:n syksyn 2023 opintotarjonta on julkaistu

3AMK:n opintotarjonta syksylle 2023 on julkaistu, ja ilmoittautuminen alkaa 2.5. Valittavanasi on kymmenen erilaista osaamispolkua, seitsemän intensiivijaksoa sekä 35 kieliopintojaksoa kahdeksasta eri kielestä.

Kuvituskuva
News article

Body

Opinnot ovat kaikille Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille avoimia, ne voi sisällyttää omaan tutkintoon ja ne ovat tietysti maksuttomia. Osa opinnoista on virtuaalisia, osa taas lähiopetuksena eri kampuksilla. Opintotarjonta ja ilmoittautuminen löytyy osoitteesta 3AMK.fi.

Katso syksyn opintotarjonta: Opintotarjonta – 3AMK

Mitä 3AMK-opinnot ovat?

3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma, joka tekee hyvin monenlaista yhteistyötä korkeakoulujen välillä. Yksi yhteistyöalueistamme on oppimistoiminta, joka koostaa erilaisia opintoja 3AMK-opiskelijoiden hyödynnettäväksi. Opinnot on tehty yhdessä kaikkien kolmen korkeakoulun kesken, eli pääset samalla kertaa hyödyntämään kolmen korkeakoulun vahvuuksia ja erityisosaamisalueita. Opinnot on suunniteltu niin, että jokainen korkeakoulu tuo aiheeseen oman näkökulmansa ja omiin erikoisalueisiinsa liittyvät vahvuudet, joita ei välttämättä muissa korkeakouluissa ole samalla tavalla tarjolla.

3AMK:n opintotarjonnasta löytyy osaamispolkuja, intensiivijaksoja sekä kieliopintoja. Osaamispolut ovat yleensä 15 op laajuisia ja koostuvat kolmesta 5 op opintojaksosta. Jokaisesta 3AMK-korkeakoulusta on siis valittu yksi aiheeseen sopiva opintojakso, jossa osaamispolun aihetta tarkastellaan juuri kyseiselle korkeakoululle sopivasta näkökulmasta. Intensiivijaksot ovat lyhyitä ja tiiviitä, yleensä 5 op laajuisia opintojaksoja, joissa syvennytään tietyn aiheen ympärille. Intensiivijaksot on rakennettu opettajatiimin kesken, jossa on opettajia jokaisesta 3AMK-korkeakoulusta, eikä intensiivijaksoja ole muualla tarjolla kuin 3AMK:n kautta. Kieliopintoihin on valittu valikoima erilaisia kielten opintojaksoja jokaisesta 3AMK-korkeakoulusta, joihin on jätetty osallistujakiintiö 3AMK:n kautta tuleville opiskelijoille. Valikoimasta voi löytyä kieliä, joita omassa korkeakoulussa ei opeteta tai jotka sopivat omaan aikatauluun paremmin.

Kenelle 3AMK-opinnot ovat?

3AMK:n opinnot ovat avoimia kaikille Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoille – niin AMK- kuin YAMK-opiskelijoillekin. Osa tarjonnasta löytyy myös avoimen AMK:n puolelta maksuttomina. Opintotarjonnasta löytyy hyvin laajasti erilaisia aihealueita, ja monet opinnoista yhdistelevät eri aloja ja aihealueita. Suurin osa opinnoista ei vaadi erityisiä esitietoja tai osaamista aiheesta ennestään, ja monella opintojaksolla myös arvostetaan suuresti monipuolista osallistujakuntaa. Jokaisen näkökulma tuo arvokkaan lisän projekteihin! 3AMK-opinnot on suunnattu opiskelijoille, jotka tahtovat laajentaa omaa osaamistaan ja tuoda omaan tutkintoon jotain uutta ja erilaista. Valikoimastamme löytyy hyvin mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja monipuolisia opintojaksoja, joiden avulla voit erottua joukosta työmarkkinoilla.

Miten ilmoittaudun? Miten saan suorituksen tutkintooni?

3AMK-opinnoille ilmoittaudutaan osoitteesta 3AMK.fi ilmoittautumislomakkeen kautta. Suoritus ja opintopisteet kirjataan tavanomaisesti Peppiin ja opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Moodlessa tai Canvasissa. Saat sähköpostilla kaiken tarvittavan tiedon ja tunnukset muiden korkeakoulujen alustoille, jos on tarve. Opintojakson suoritus kirjataan sen korkeakoulun Peppiin joka opintojaksoa koordinoi, eli jos kyseessä on joku muu kuin oma korkeakoulusi, voit siirtää suorituksen ja opintopisteet oman korkeakoulusi ohjeistamalla hyväksilukuhakemuksella.

3AMK-opinnot sisällytetään ensisijaisesti tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Jos haluat hyväksilukea jonkin tutkintoosi kuuluvan opintojakson 3AMK-opintojaksolla, sovi asiasta opinto-ohjaajasi kanssa.

Ilmoittautuminen 3AMK:n syksyn 2023 opinnoille on 2.5.–5.6. Katso opintotarjonta 3AMK:n verkkosivuilta!