3AMK: Kolme korkeakoulua yhdellä iskulla – ilmoittaudu kesäksi intensiivitoteutuksille ja syksyn 2022 osaamispoluille ja kielikursseille!

Syksyn 2022 osaamispolkujen ja 3AMK:n kieliopintojen ilmoittautumisaika on 2.5.-6.6.2022. Kesän 2022 intensiivitoteutuksien ilmoittautumisaika määräytyy toteutuksittain.

Nuori nainen pohtivan näköisenä - 3AMK:n kesän kursseja
Uutinen

Body

Mikä 3AMK?

3AMK on kolmen pääkaupunkiseudun suurimman korkeakoulun Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma. 3AMK-yhteistyön tavoitteena on hyödyntää korkeakoulujen vahvuuksia ja saada yhteistyöstä lisäarvoa opiskelijoille ja korkeakouluille, jotta korkeakoulut pystyvät tarjoamaan uudenlaista osaamista opiskelijoille muuttuvaan työelämään.

Opiskelu 3AMK:ssa

3AMK:n opintotarjonta koostuu osaamispoluista, intensiiviopinnoista sekä kieliopinnoista. 3AMK:n kautta voit ilmoittautua korkeakoulujen järjestämille kieliopinnoille sekä Aalto-yliopiston kieliopinnoille.

Aalto-yliopiston toteutuksille hyväksytään 3AMK opiskelijat, jos opintojaksoilla on tilaa.

Intensiivitoteutukset ovat 5–10 opintopisteen työelämälähtöisiä toteutuksia, joissa usein toteutetaan projekteja erilaisille organisaatioille.

3AMK:n intensiivitoteutuksia järjestetään ympäri vuoden ja niiden ilmoittautumisaika on usein muutamaa kuukautta ennen toteutuksen alkua.

Syksyllä 2022 järjestetään mm. Tulevaisuuden osaajat -intensiiviviikko, jonka teemana on transitional design (siirtymävaiheen suunnittelu), joka on ajankohtainen ja nouseva teema työelämässä.

Osaamispolut ovat valmiita 15 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka kestävät koko lukukauden. Osaamispoluissa jokainen korkeakoulu järjestää yhden 5 opintopisteen toteutuksen osaamispolun kokonaisuuteen.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää usean korkeakoulun tarjontaa yhden opintokokonaisuuden puitteissa.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää 3AMK:n sekä Aalto-yliopiston kielitarjontaa. Aalto-yliopiston kielikurssit julkaistaan 11.5.2022 ja niille voit ilmoittautua heti julkaisun jälkeen.

Aalto-yliopiston kielikurssien ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin alkua ja kursseille hyväksytään 3AMK:n opiskelijat, jos kursseilla on tilaa.

Täältä löydät 3AMK:n opintotarjonnan

Kesän 2022 intensiivitoteutukset

Climate Launchpad on maailman suurin liikeideakilpailu, jonka tarkoituksena on vapauttaa puhtaan teknologian potentiaali ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luoda näille ideoille alusta.

Intensiivitoteutuksella voit ideoida ilmastonmuutoksen torjumista ja kehittää ideaasi samalla kun saat siihen yritysvalmennusta ja pitching-koulutusta.

Toteutus järjestetään englanniksi ja vuoden 2022 ohjelma on suunniteltu ja toteutettu yhdessä 3AMK:n Entrepreneurship Societyjen kanssa.

Ilmoittautuminen: 2.5.-31.5.2022

Intensiivitoteutus: 26.6.-29.6.2022 ja 15.8.-18.8.2022

Innovaatioprojektissa opit innovoimaan työelämän tarpeisiin vastaavia uusia tuotteita, palveluita sekä toimintamalleja yrityksille, organisaatioille ja projekteille. Toteutuksella työskennellään moninaisissa ryhmissä eri koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.

Kurssin päätteeksi ryhmät esittelevät projektiaan työmaailmalle, kouluyhteisölle ja Helsingin kaupungin yritysneuvojille. Intensiivitoteutus kestää 7 viikkoa ja järjestetään englanniksi.

Ilmoittautuminen: 2.5.-6.5.2022

Intensiivitoteutus: 29.8.-13.10.2022

Oletko kiinnostunut villiyrteistä, mutta et osaa hyödyntää niitä tai tunnista niitä? Haluaisitko oppia valmistamaan juomia ja ruokia villiyrttejä hyödyntäen?

Intensiivitoteutuksella opit tunnistamaan ja keräämään villiyrttejä ympäristöbiologin johdolla, valmistamaan ja säilömään villiyrttejä villiyrttikokkien johdolla, sekä hyödyntämään villiyrttejä osana elämystalouden palveluita.

Ilmoittautuminen: 19.4.-6.5.2022

Intensiivitoteutus: 16.-17.5.2022 ja 23.-25.5.2022

10 Days 100 Challenges on innovaatio-ohjelma, jossa sinulla on mahdollisuus oppia uusia työelämätaitoja ja ratkaista liiketoiminnan haasteita yhdessä innovatiivisten yritysten, ammattilaisten ja inspiroivin valmentajien kanssa.

Toteutuksella opit innovaatiosta, palvelumuotoilusta ja työelämän haasteisiin vastaamisesta samalla kun luot ammatillisia verkostoja.

Ilmoittautuminen: 25.4.-13.5.2022

Intensiivitoteutus: 30.5.-7.6.2022

Syksyn 2022 osaamispolut

Digitalisaatio on yksi suurimmista maailmanlaajuisista trendeistä ja sen merkitys on yhä kasvamassa. Opintopolulla opit tunnistamaan digitaalisten palveluiden mahdollisuudet ja käyttäjäkokemuksen merkityksen. Opit luomaan konsepteja ja mallintamaan palveluja käyttäjäkeskeisiä kuvaustapoja hyödyntäen prototyypiksi asti.

Opintopolun kursseilla opit digitaalisesta markkinoinnista ja siihen käytettävistä kanavista sekä digitaalisen liiketoiminnan sääntelystä. Opit myös Instagramista ja sen hyödyntämisestä markkinoinnissa sekä verkkokaupan rakentamisesta, markkinoimisesta ja päivittäisestä toiminnasta.

Viimeistään kevään 2020 poikkeusaika osoitti etätyön merkityksen. Millaisia taitoja etätyöskentelyssä tarvitaan ja mitä se vaatii esimiehiltä? Etätyön johtaminen on ajankohtainen polku esimiehille ja kaikille johtamisesta kiinnostuneille. Opintopolun kursseilla käsitellään esimiestyötä, työoikeutta ja virtuaalitiimien johtamista.

Osaamispolulla saat valmiuksia verkkokauppatoimintojen kansainvälistämiseksi, sekä englannin ja suomen kielten käyttämiseen erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opintopolun kursseilla käsitellään laajasti verkkokaupan toimintaa kansainvälisesti mm. maksuliikenteen ja lokalisoinnin näkökulmasta.

Opintopolkuun kuuluu myös työelämä- ja asiantuntijaviestintää, joka lisää opiskelijan ymmärrystä ja valmiutta verkostoitumiseen ja kansainvälisyyteen.

Osaamispolun tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Osaamispolku toimii loistavana alkuna toimialalle, joka on jatkuvasti kehittyvä ja jossa vallitsee työvoimapula. Opintopolun kursseilla käsitellään kiinteistöalaa ja siihen kuuluvia toimenkuvia ja työskentelymahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä.

Haluatko olla konkreettisesti mukana jatkuvassa kasvussa olevassa liiketoiminnassa? Osallistu verkkokauppa -osaamispolkuun ja opit ymmärtämään digimarkkinointityökalujen, markkinointianalytiikan ja verkkokauppalogistiikan merkityksen liiketoiminnassa. Käytännön harjoittelu toteutuu oppimisympäristössä, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa oma verkkokauppa ja myydä erilaisia tuotteita.
 

Osaamispolulla kehität digitaalista osaamistasi ja ammattitaitoasi tulevaisuuden osaajana huippuusi! Opintopolku tarjoaa kattavan perehdytyksen digitaalisten taitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä palvelumuotoilussa.

Opintopolun kursseilla opit mm. suunnittelemaan ja analysoimaan digitaalisia palveluita, suunnittelemaan ja koodaamaan käyttöliittymän sekä huomioimaan käytettävyyden ja käyttäjätyytyväisyyden. Opintopolulla opit myös hyödyntämään palvelurobotiikkaa ja tekoälyä Nao-robotin, SmartLab-älykodin tai Peili-sovelluksen parissa.

Terveys- ja hyvinvointiala on nopeimmin kasvava vientiala teknologiateollisuudessa. Suomalainen palvelujärjestelmä tukeutuu yhä enemmän rutiinityötä nopeuttaviin palvelumalleihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelurobotiikkaan. Alalla on kysyntää terveysalan ammattilaisista, joilla on valmiuksia olla kehittämässä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä palveluita.

Alalla on erityisesti tarvetta markkinointiosaajille sekä teknisille osaajille, jotka näkevät tekniikan tulevaisuuden mahdollisuutena. Opintopolun kursseilla opit rakentamaan palveluprototyypin ja suunnittelemaan sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja, jotka perustuvat yrityksen palvelustrategiaan.

Muuttuvassa maailmassa muutokset ovat usein nopeita ja tulevaisuuden johtajana on tärkeää, että sinulla on työkalut erilaisten tilanteiden sekä haasteiden kohtaamiseen. Opintopolulla saat valmiuksia johtaa muuttuvissa toimintaympäristöissä ja johtajuuden haasteiden ratkaisemiseen systeemisen ajattelun avulla.

Opintopolun kursseilla opit hyödyntämään organisaatiokonstellaatiota johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen, analysoimaan strategisia päätöksiä moninaisista näkökulmista, tunnistamaan ja hyödyntämään yrittäjyysverkostoa, sekä kehittämään ja arvioimaan tavoitteellisesti asiantuntijuuttasi ja esimiestyötäsi.

Oletko kiinnostunut urasta juoma-alalla? Elintarvikkeiden ja juomien yhteismarkkinoilla juomaliiketoiminta kattaa lähes viidenneksen, eli Suomessa noin 2 miljardia euroa. Viinialalla hankitut taidot soveltuvat helposti myös muille juoma-alan osa-alueille kuten oluelle, mehuille ja veteen. Tyypillisiä tehtäviä alalla on tuote-, myynti-, tai kategoriapäällikkö.

Opintopolun avulla saat loistavat lähtökohdat oman yrityksen perustamiseen viinituotannon parissa! Opintopolun kursseilla opit myös tunnistamaan osto- ja materiaalihankintojen prosessit sekä suorittamaan niihin liittyvät operatiiviset tehtävät, systemaattisen viininmaistelun ja sen hyödyntämisen tuotetietoisuudessa sekä suunnittelemaan yhtenäisiä ruoka- ja juomatarjoiluja.

Opintopolussa saat käsityksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri puolista liike-elämässä ja yrityksen toiminnassa. Opit tunnistamaan toteuttamiskelpoisia, eettisiä ja resurssitehokkaita kiertotalousratkaisuja ja soveltamaan oppimaasi käytännönläheisellä projektilla sekä varautumaan erilaisiin tapahtumiin ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden.

Opintopolun kursseilla opit laajasti liiketoiminnan jatkuvuudesta, kiertotaloudesta sekä kiertotalouden monista vaikutuksista ympäristöön ja vastuullisesta liiketoiminnasta.

3AMK:n ja Aalto-yliopiston kielikurssit

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää 3AMK:n sekä Aalto-yliopiston kielitarjontaa.

3AMK:n kieliopinnoille voit ilmoittautua 2.5.-6.6.2022.

Aalto-yliopiston kielikurssit julkaistaan 11.5.2022 ja niille voit ilmoittautua heti julkaisun jälkeen. Aalto-yliopiston kielikurssien ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin alkua ja kursseille hyväksytään 3AMK:n opiskelijat, jos kursseilla on tilaa.