15 600 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Kela on lähettänyt selvityspyynnön korkeakouluopiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Selvityspyyntöön voi vastata OmaKelassa, ja vastaus on toimitettava viimeistään 25.10.2022.

Kuvituskuva kesäopiskelu
News article

Body

Kela on lähettänyt selvityspyynnön korkeakouluopiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Selvityspyyntöön voi vastata OmaKelassa, ja vastaus on toimitettava viimeistään 25.10.2022.

Kela seuraa korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla. Seuranta koskee lukuvuotta 2021–2022 ja tarvittaessa koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Nyt seuranta on tehty noin 138 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea vähintään 1 kuukaudelta lukuvuonna 2021–2022. Selvityspyyntö on lähetetty 8 400 yliopisto-opiskelijalle ja 7 200 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 13 800, joista 7 100 opiskeli yliopistossa ja 6 700 ammattikorkeakoulussa.

Opintojen edistymisessä arvioidaan kahta asiaa:

1. Onko opiskelija suorittanut vähintään 20 opintopistettä viime lukuvuoden (2021-2022) aikana?

2. Onko opiskelija suorittanut keskimäärin vähintään 5 opintopistettä jokaista tukikuukautta kohti joko viime lukuvuoden tai koko opiskeluajan aikana?

Vaatimus 20 opintopisteestä ei koske opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa kevätlukukaudella 2022. Jos opiskelija on valmistunut tai suorittanut korkeakoulututkinnon lukuvuoden 2021-2022 aikana tai syksyllä ennen kuin seuranta tehdään, hän on edistynyt opinnoissaan riittävästi. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon jo aiemmin ja jatkaa opiskelua, edistymistä seurataan valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Edistymisen seurannassa otetaan huomioon kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot ja käytetyt opintotukikuukaudet 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot otetaan huomioon.

Opiskelijan vastauksen perusteella Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, Kela lakkauttaa opintotuen 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja:
Korkeakouluopintojen edistyminen

Selvityspyyntöön vastaaminen