Vihreä siirtymä ja digitalisaatio -webinaarit 15.11. ja 22.11.

haaga-helia kuvitus vihreä pallo abstrakti
15
marras
Webinaari
-

VIHTA-hanke järjestää syksyllä 2022 kahden webinaarin sarjan teemana vihreä siirtymä ja digitalisaatio.

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio -webinaari: Digitalisaation mahdollisuudet kestävässä liiketoiminnassa

Ajankohta: tiistai 22.11.2022 klo 9–14.45 Zoom-alustalla

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymää pois fossiilisista energialähteistä kohti vihreän energian ratkaisuja. Siirtymä luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille vihreille innovaatioille ja Suomella onkin mahdollisuus toimia yhtenä vihreän siirtymän edelläkävijämaista. Vihreä siirtymä vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toiminnan osa-alueisiin, kuten teollisuuteen, energiantuotantoon, ruoantuotantoon, liikkumiseen ja biodiversiteetin suojelemiseen.

Digitalisaatio on tietoteknisten ratkaisujen lisääntymistä ja yleistymistä. Yritysten liiketoiminta on kehittynyt digitalisaation myötä ja liiketoimintamahdollisuukset ovat muuttuneet.

Mitkä ovat digitalisaation ympäristövaikutukset ja miten niitä voi pienentää? Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo kestävään yritystoimintaan ja jakamistalouteen? Millaisia palveluita ja ratkaisuja on jo markkinoilla? Tule kuulemaan kolmen yrityksen tarinaa siitä, miten he rakentavat kestävämpää yhteiskuntaa. Tapahtuman alustuksen pitää Tieke ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts ja digitalisaation ympäristövaikutuksista puhuu professori Jari Porras LUT yliopistosta.

Webinaari vahvistaa opetushenkilöstön ymmärrystä vihreän siirtymän ja digitalisaation vaikutuksista sekä tarjoaa asiantuntija-alustusten ja yritysesittelyjen kautta konkreettisia näkökulmia, millaisia ratkaisuja on jo kehitetty.

Tapahtuma on osa kahden webinaarin sarjaa ja käsittelee digitalisaatiota osana vihreää siirtymää. Vihreään siirtymään pureutuva webinaari järjestetään 15.11.

Ohjelma

08:45 - 09:00   Zoom check in

09:00 - 09:45   Digitalisaatio megatrendinä, toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

09:45 - 10:00   Yhteistä keskustelua

10:00 - 10:15   Tauko

10:15 - 11:00   Yritysesittely: GoMore - Auton jakaminen

11:00 - 11:45   Yritysesittely: Ficolo - Ilmastoneutraalit pilvipalvelu- ja konesaliratkaisut

11:45 - 12:30   Lounas

12:30 - 13:15   Digitalisaation ympäristövaikutukset, Professori Jari Porras, LUT-yliopisto

13:15 - 13:30   Tauko

13:30 - 14:15   Yritysesittely: Skipperi - Veneen vuokraus

14:15 - 14:45   Yhteenveto

 

Ilmoittaudu mukaan!

Tästä seuraamaan webinaaria

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio -webinaari: Miten yritykset vauhdittavat vihreää siirtymää?

Ajankohta: 15.11.2022 klo 9–15 Zoom-alustalla

Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymää pois fossiilisista energialähteistä kohti vihreän energian ratkaisuja. Siirtymä luo uusia mahdollisuuksia suomalaisille vihreille innovaatioille ja Suomella onkin mahdollisuus toimia yhtenä vihreän siirtymän edelläkävijämaista. Vihreä siirtymä vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toiminnan osa-alueisiin, kuten teollisuuteen, energiantuotantoon, ruoantuotantoon, liikkumiseen ja biodiversiteetin suojelemiseen.

Digitalisaatio on tietoteknisten ratkaisujen lisääntymistä ja yleistymistä. Yritysten liiketoiminta on kehittynyt digitalisaation myötä ja liiketoimintamahdollisuukset ovat muuttuneet.

Miten yritykset edistävät vihreää siirtymää? Millaisia palveluita ja ratkaisuja on tarjolla jakamis- ja kiertotaloudessa, entä energiasektorilla? Tule kuulemaan kolmen yrityksen tarinaa siitä, miten he rakentavat kestävämpää yhteiskuntaa. Tapahtuman alustuksen pitää Sitran kestävyysratkaisujen johtava asiantuntija Lasse Miettinen.

Webinaari vahvistaa opetushenkilöstön ymmärrystä vihreän siirtymän ja digitalisaation vaikutuksista sekä tarjoaa asiantuntija-alustusten ja työnantajaesimerkkien kautta konkreettisia näkökulmia, millaisia osaamistarpeita siirtymä tuo mukanaan.

Tapahtuma on osa kahden webinaarin sarjaa ja käsittelee vihreää siirtymää. Digitalisaatioon pureutuva webinaari järjestetään 22.11.

Ohjelma

08:45 - 09.00  Zoom check in

09:00 - 09:45  Vihreä siirtymä megatrendinä,  johtava asiantuntija Lasse Toivonen, Sitra

09:45 - 10:00   Yhteistä keskustelua

10:00 - 10:15   Tauko

10:15 - 11:00   Yritysesittely: Lassila & Tikanoja - Kiertotalouden ratkaisut

11:00 - 11:45   Yritysesittely: Suomen Aurinkotekniikka Oy - Aurinkosähkön asiantuntija

11:45 - 12:30   Lounasaika

12:30 - 13:15   Yritysesittely: Vaatepuu Oy - Kestäviä pukeutumisratkaisuja

13:15 - 14.45   Osaamisen tunnistaminen vihreän työn ja digitalisaation näkökulmasta

14:45 - 15:00   Yhteenveto

VIHTA-hankkeen menneet tapahtumat

Innovaatiovalmennus (To 1.9.2022 – Ma 10.10.2022)

Yritysyhteistyötä tekeville ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille.

Tervetuloa Vihta-hankkeen innovaatiovalmennuksen koulutuksiin! Luennot ovat osa isompaa valmennuskokonaisuutta, mutta halukkaat voivat osallistua haluamilleen yksittäisille luennoille. Luennot ovat suunnattu yrittäjyys- ja työllisyysasiantuntijoille sekä muille yritysyhteistyötä tekeville, joita kiinnostaa innovaatiotoiminta vihreän työn näkökulmasta. Luennot ovat maksuttomia. Ne järjestää Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian toteuttama Vihta-hanke, jossa etsitään digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Innovaatiovalmennuksen luennot toteutetaan verkossa Zoom-alustalla ja Kickoff-seminaari 1.9. järjestetään Metropolian Arabian-kampuksella.

Osallistujien on mahdollista saada vihreän ja digitaalisen työn pieni infopaketti, johon voi perehtyä itsenäisesti.

Innovaatiovalmennuksen KICKOFF-seminaari

To 1.9. Klo 9.30–12.15. Kohti uusia vihreitä digitaalisia innovaatioita.

Metropolia ammattikorkeakoulu. Hämeentie 135D. Tapahtumasalit, 1.krs

klo 9.30 - 10.40

 • Aloituspuheenvuoro kurssista: Innovaatiotoiminnan valmentaminen ja yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen / Innovaatiovalmentamisen ja pedagogiikan tutkija Laura-Maija Hero, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Digitalisaation ympäristövaikutukset / Lotta Toivonen, Asiantuntija/luontoa vahvistava kiertotalous, Sitra
 • Kiertotalous osana EU:n vihreää siirtymä / Lehtori Eva Holmberg, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

10.40 Tauko

10.55 - 12.15

 • Vihreän yrittäjyyden sparraus Helsingin kaupungilla / Erityissuunnittelija Mikko Martikka ja Innovaatioagentti Petteri Huuska, Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö
 • MyStash: Kohti vihreää digitaalista työtä. Haaste esitetään / Toimitusjohtaja Panu Sirkiä
 • Näkökulma kentältä: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin puheenvuoro / Ympäristöpäällikkö Tapio Säkkinen

Innovaatiovalmennuksen luennot:

Ma 5.9. Kestävien konseptien suunnittelu, Zoomissa klo 10 - 11, Laura-Maija Hero

 • Konseptointi 1 h
  • Kestävä tuotesuunnittelu kilpailuetuna
  • Kestävyysarvioinnin työkaluja
  • Konseptointi kestävä kehitys huomioiden

Ma 26.9. Konseptista kestävään toteutukseen, Zoomissa klo 10 - 11.30, Reija Anckar

 • Prototypointi, prototyypin ketterät kokeilut
 • Kohti toteutusta yhteistyöyrityksen kanssa
 • Atoz oy:n vierailu:
  • Mitä huomioida tarjouspyynnössä?
  • Vihreän koodauksen näkökulma

Ma 3.10. Tuotteen ja palvelun käyttöönotto ja lanseeraus, Zoomissa klo 10 - 11.30, Laura-Maija Hero

 • Brändääminen
 • Markkinointiviestintäaineisto
  • Kestävyysviestintä ja viherpesuongelma
  • Ekologisuus markkinointiviestinä
 • Lanseeraaminen
 • Vaikuttava myyntityö
 • Kestävä jakeluketjun hallinta

Ma 10.10. Tuoteideasta kestäväksi yritykseksi, Zoomissa klo 10-12, NewCo, Laura-Maija Hero ja Reija Anckar.

 • Voisiko tiimistä tullakin yritys?
 • NewCo:n alustus:
  • Mistä bisnesidea syntyy, yritysidean testaus ja markkinakartoitus
  • Suunnitteluprosessin vaiheet Digitaalisen vihreän työn aikakautena
  • Liiketoimintasuunnitelman sisältö, Business Model Canvas ja sen käyttäminen kestävyysarvioinnissa
 • klo. 11-12 Syventävää keskustelua aiheesta: Pedagoginen lähestymistapa ja voimavarakeskeinen coaching

VIHTA pähkinänkuoressa

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia toteuttavat yhdessä VIHTA-hankkeen, jossa etsitään digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön siten, että vahvistetaan Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysneuvojien sekä yrittäjyyden kanssa työskentelevien korkeakoulutoimijoiden osaamista, joka koskee vihreää ja digitaalista työtä. Menetelminä käytetään innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, ennakoinnin, neuvonnan ja ohjauksen keinoja. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Se rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 VIHTA-hankkeen verkkosivut

Ota yhteyttä
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi
Eeva-Kaisa
Haavisto
TKI-koordinaattori
+358 294471493
Eeva-Kaisa.Haavisto@haaga-helia.fi