Euro-emotur-infowebinaari suomalaisille matkailuyrityksille

Piirroskuva esittää aivoja ja maapalloa
22
elo
Webinaari
-

Tervetuloa mukaan Euro-emotur-hankkeeseen parantamaan kilpailukykyä!

Tämä verkkotapaaminen antaa yleiskuvan Euro-emotur-hankkeen tarjoamista palveluista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä markkinointituen hakuprosessista. Webinaarin kohderyhmää ovat majoitus- ja ohjelmapalveluita tarjoavat pienyritykset.

Euro-emotur auttaa matkailualan pk-yrityksiä ymmärtämään ja soveltamaan saatavilla olevia digitaalisia välineitä, joiden hyödyntäminen voi parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeessa yrityksiä autetaan esimerkiksi suunnittelemaan paremmin asiakaskokemustaan, tuotteitaan ja palveluitaan sekä tehostamaan viestintä- ja myynninedistämistoimintaansa. Erityistä huomiota kiinnitetään neuromarkkinointitekniikoihin.

Projektissa tutkitaan kuluttaja-asiakkaiden reaktioita, mieltymyksiä ja motivaatiota suhteessa digitaalisiin sisältöihin käyttämällä esimerkiksi tekoälyä, EEG:tä ja silmänliikekameroita. Näiden tulosten perusteella voidaan sopeuttaa osallistuvien yritysten digitaalista tarjontaa ja kasvattaa niiden liiketoimintamahdollisuuksia.

Valituille pk-yrityksille tehdään verkkonäkyvyyden arviointi, ja ne saavat markkinointituen lisäksi asiantuntija- ja verkostotukea.

Rahallisen tuen maksimimäärä etuseteleinä on 10 000 euroa jokaiselle ohjelmaan hyväksytylle yritykselle ja keskimäärin 3 000–5 000 euroa.
 

Ota yhteyttä
Kristian
Sievers
TKI-projektipäällikkö
+358 294471169
Kristian.Sievers@haaga-helia.fi
Mia
Blanc
projektiasiantuntija
+358294471760
Mia.Blanc@haaga-helia.fi