VR Fast Track -project

VR Fast track

VR Fast track -hanke kehittää virtuaalitodellisuutta hyödyntävän fast track mallin osaamisen tunnistamiselle yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen ja yrittäjien kanssa ja avaa sitä kautta reittejä työllistymiselle erityisesti positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaan työvoimapulaan.

VR Fast track -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Ideoida, kehittää, testata ja mallintaa koulutuspaketti, joka hyödyntää virtuaalimaailman mahdollisuuksia maahanmuuttajien koulutuksessa yritysten tarpeiden mukaisesti. Mallissa selvitetään mm. koulutuksen laatimiseen tarvittavat sovellukset ja lisälaitteet, koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen hinta.
  • Kehittää malli, jolla yrittäjien yhteenliittymät (työnantajapoolit) voivat työllistää esimerkiksi maahanmuuttajatiimejä (työntekijäpoolit) ja kokeilla kevytyrittäjyyden mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymisessä ja työkokemuksen hankinnassa yhdessä työllistävien yrittäjien ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
  • Tutkia, miten matalan kynnyksen työskentely edistää maahanmuuttajien kielivalmiuksia ja siten lisää mahdollisuuksia jatkotyöllistymiselle.
VR Fast track

Projektipäällikkö: Merja Drake

Kesto: 1.10.2019 - 31.12.2021

Kumppanit:Haaga-Helia AMK, Turun AMK

Rahoitus: ESR

Ota yhteyttä
Merja
Drake
yliopettaja
+358 294471574
Merja.Drake@haaga-helia.fi
Jani
Lindblad
hankeasiantuntija
VR-asiantuntija, VR Fast Track -hanke
+358 294471402
Jani.Lindblad@haaga-helia.fi