Matkailu

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen lisäämiseksi.

Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin.

Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin.

Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Kesto: 1.1.2019 - 30.6.2021
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Meri Vehkaperä
Kumppanit: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: ESR

Contact

HR ja johtaminen

Meri
Vehkaperä
lehtori
+358 294471172
Meri.Vehkapera@haaga-helia.fi