Pedagogiikka

Työpeda-hanke

Työpeda - Työelämäpedagogiikka koulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Työelämäpedagogiikka koulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot -hankkeessa korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen parantaa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttaa heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu parantuu.

Työelämäpedagogiikka koulutuksessa -hankkeen tavoitteet ovat:

  • korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistaminen siten, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita
  • tutkimus- kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen
  • pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös teknologisia välineitä ja digitalisaatiota
  • opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen
  • korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa
  • ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.
Työpeda - Työelämäpedagogiikka koulutuksessa

Koordinaattori
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Yhteyshenkilö
Kimmo Mäki

Kesto
2018–2020

Kumppanit
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammattikorkeakoulu Arcada, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lappeenranna-Lahden teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Academi

Rahoittaja
Opetus- ja kultuuriministeriön (OKM) erityisavustus

Ota yhteyttä

Pedagogiikka

Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi