pöydän ääressä kaksi keskustelevaa toimistotyöläistä

Samanarvoinen työ

Samanarvoinen työ -hankkeen tavoite on selvittää, mitä vaativuuden arviointiperusteita erilaisissa palkkausjärjestelmissä käytetään ja mitä ne tarkoittavat samapalkkaisuuden kannalta.

Hanke tarkastelee työn vaativuuden arviointia ja samanarvoista työtä Suomen lainsäädännön ja EU-oikeuden, alan kirjallisuuden sekä keskeisten työ- ja virkaehtosopimusten palkkausjärjestelmien näkökulmasta.

Hankkeeseen kuuluu myös käytännön kehittämisosio pilottiorganisaatioissa, jonka aikana tarkastellaan käytössä olevia työn vaativuuden arviointivälineiden toimivuutta palkkatasa-arvon näkökulmasta sekä toteutetaan organisaatiokohtaisesti räätälöitäviä kehittämistoimenpiteitä.

Samanarvoinen työ

Haaga-Helian yhteyshenkilö: Johanna Maaniemi
Kesto: 1.3.2021 – 15.11. 2022
Kumppanit: Mandatum Life (vastaa hankkeen kokonaisuudesta), Haaga-Helia AMK ja Sopla Oy
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Ota yhteyttä
Johanna
Maaniemi
yliopettaja
Johanna.Maaniemi@haaga-helia.fi