Oppimisen taika -hanke

Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeessa perehdytetään erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opettavaa ja ohjaavaa opetushenkilökuntaa sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen menetelmien hyödyntämiseen.

Hankkeen tavoitteet:

  • vahvistaa ja kehittää välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja
  • kehittää opettajien ja ohjaajien opetus- ja ohjaustaitoja monipuolisemmaksi mm. kohtaamaan vaativaa tukea tarvitsevia opiskelijoita soveltavan taiteen keinoin, vahvistamalla ohjauksellisesti opiskelijoiden sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä saamalla heidän omaa osaamistaan näkyville  ja tukea työllistymiseen.
  • tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä sekä työllistymismahdollisuuksien parantamista taidelähtöisten menetelmien ja työhönvalmennuksellisen ohjauksen kautta.
  • Valmentaa työpaikoilla työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista ja yhdessä etsitään opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä
  • Laatia työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekemiselle
  • Arvioida soveltavan taiteen menetelmien pedagogista hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä
Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Projektipäällikkö: Eija Honkanen
Kesto: 2019–02/2021
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Sirkus Magenta ry,
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ota yhteyttä
Eija
Honkanen
yliopettaja
+358 294471347
Eija.Honkanen@haaga-helia.fi