Oppijan oikeus opettajan taito -hanke

Oppijan oikeus – opettajan taito

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa kehitetään ammattiopistojen ja lukion opettajien valmiuksia antaa opetuksessa erityistä tukea ja ohjausta.

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutusta erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen teema-alueilla. Uudistuva lukiolaki ja ammatillisen koulutuksen reformi luovat uudenlaisia muutostarpeita opettajien työtä kohtaan ja oppilaitosten arkeen. Hankkeessa etsitään yhteistyötä tehden ratkaisuja arjen haasteisiin ja opettajuuden kehittämiseen sekä keinoja johtamisen tukemiseksi. 

Kehittämisteemat

  • Teema-alue 1: Opetussuunnitelmien pedagoginen kehittäminen
  • Teema-alue 2: Opettajankoulutusten yhteinen opintotarjonta erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen teema-alueelta
  • Teema-alue 3: Kohti uutta toimintakulttuuria 

Tämän opettajankoulutuksen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat mukana olevien korkeakoulujen opettajankouluttajat ja opettajankoulutuksen kehittäjät sekä opettajaopiskelijat, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja koulutuksenjärjestäjät ja oppilaitosjohto.

Oppijan oikeus – opettajan taito

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Susanna Löf
Kesto: 2018–2021
Kumppanit: Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK, Jyväskylän AMK, Tampereen AMK, Oulun AMK, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Ota yhteyttä
Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi