Moppa-hanke

MOPPA – Motivation och självreglering på inlärningsplatta med hjälp av inlärningsanalytik

MOPPA-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppimisen analytiikkaa sekä tarkastellaan oppimisanalytiikan tarjoamaa tukea ja hyötyä oppimisprosessille erityisesti opiskelijan näkökulmasta.

Moppa-hanke hyödyntää menetelmällisesti toimintatutkimusta, ja pyrkii mm. osallistavalla havainnoinnilla sekä datan avulla tutkimaan oppijan oppimista. Hanke kohdennetaan toisen asteen opiskelijoihin sekä korkeakouluopiskelijoihin.

Hankkeen tavoitteet:

  • tutkia, miten verkko-oppimisympäristössä tuetaan opiskelijoiden motivaatiota ja itsesäätelytaitoja oppimisen analytiikan avulla
  • tutkia oppimisen laatua, vaikuttavuutta ja osaamisen kehittymistä monimuotoisessa verkko-oppimisympäristössä

Tuloksia levitetään  korkeakoulukentällä, ja niiden tarkoitus on palvella työelämää tarjoamalla mm. käytännön ohjeita ja malleja osaamisen kehittämisen ammattilaisille. Hankkeen tulokset auttavat myös kehittämään sähköisiä oppimisympäristöratkaisuja ja erilaisia verkko-oppimisen tuen muotoja.

MOPPA – Motivation och självreglering på inlärningsplatta med hjälp av inlärningsanalytik

Projektipäällikkö: Tuija Alasalmi
Kesto: 01.04.2020–31.08.2021
Kumppanit: Yrkesinstitutet Prakticum, Axxell
Rahoittaja: Svenska Kulturfonden

Ota yhteyttä
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
Tuija.Alasalmi@haaga-helia.fi